Kosmologika logo
Om Universums natur samt mänsklighetens strävan att utforska denna

Stormen

Befriandet av Jorden

Galaktiska Federationen av Världars (GFVs) operationer i Solsystemet innanför Månens radie, samt inuti Jorden, var framgångsrika under september och oktober månad år 2020 med resultatet att Mörka Flottan (NachtWaffen) samt Illuminaternas utbrytarkomplex utraderades i Solsystemet. Massmeditationerna har hjälpt deras framgångar. Då återstår Drakoreptilier endast på Jordens yta som har varit i reinkarnationscykeln som människor de senaste 26000 åren och organiserat sig som Illuminater samt Kaballah.

Det är sedan 11:e juni år 2021 officiellt att nazisterna har övergett Antarktis. Utomjordingarna har lämnat Antarktis via portalen där som går till deras bas i Aldebarans stjärnsystem. Medan jordbor i NachtWaffen och Djupa Statens militärindustriella komplex har lämnat med båt framförallt till Argentina. NachtWaffen är inte längre välkomna i Aldebaran eftersom de nu ses av förlorare av Jadaii Anunake samt Jadaiahil som bor där.

Den 27:e oktober år 2021 kommunicerade Övre Kommendör Ardaana, ledare för GFVs centrala krigsstation och de militära styrkorna i Solsystemet, att de har röjt färdigt Jordens inre från negativa utomjordingar efter att de mörka makternas två sista fästen, Dulce och Area 51, har fallit i Jordalliansens händer:

"Det är mänsklighetens seger och inte Galaktiska Federationens. Vi tillhör inte något annat än oss själva. GFV har gjort sitt arbete genom att ta bort de negativa utomjordingarna från Jordens inre och övriga Solsystemet. Det är nu upp till mänskligheten att i sin kraft ta sitt öde i sina händer, ta oss ur rädslan och den mentala kontrollen och välja frihet genom att stå upp, tala för oss själva och ta ner människorna som fortfarande vill kontrollera oss. Deras makt över oss är bara en illusion nu när de negativa utomjordingarna bakom dem är borta."

Fångar, hybrider och gisslan tas till LOC på Månen som har byggts om för att rehabilitera trauma och andra skador.

Ett möte i Antarktis med Kaballah, Jordalliansen och GFV har hållits under december månad 2021. Där fick den mörka eliten reda på villkoren för att kapitulera efter fem månaders förvarning och "därefter" teleporteras via portalen i Antarktis till en fängelseplanet i en annan galax utan möjlighet att komma tillbaka. Ett villkor var att Kaballah reverserar den mörka magi som de har implementerat på Jordens ekonomiska system och över mänskligheten under årtusenden. Ett annat villkor att de stödjer implementationen av det nya kvantbaserade finansiella system (QFS) som har funnits sedan i mars månad år 2021. Den mörka eliten accepterade inte dessa villkor utan hoppas på att kunna förhindra människans uppvaknande och uppror mot detta system. Det innebär att de kommer att ställas inför rätta i Guantanamo eller av missnöjda nu fria människor som har varit förslavade av dessa slavdrivare under många inkarnationer.

Ett uppdaterat fritt Internet

Måndagen den 4:e oktober år 2021 gick stora delar av Internet ner under ett antal timmar då bl a Facebook, WhatsApp, Instagram, Zoom låg nere. Det som hände var att de negativa utomjordingarnas åtkomst och kontroll av Internet, via CIA och andra underrättelsetjänster, kopplades bort. Internetutrustningen byttes ut från lågfrekvent, som även är en del av den mentala kontrollen, till högfrekvent utrustning som dessutom inte kan hackas av de lågfrekventa utomjordingarna eftersom de är utom deras realitet.

Hackandet av Dominion

Två veckor innan dess fångade GFV höga Grå Eban officerare, som försökte fly Solsystemet från Dulce genom att hoppa genom portaler i rum och tid vilandes i stasiskammare. Ett virus skickades upp till kvantdatorhydran som isolerade henne i en separat dimension. De gemensamma galaktiska frekvensnycklarna till Dominions kollektiva medvetande lyckades med hjälp av detta att knäckas och kopplade bort dem från alla strukturer i och utanför Solsystemet. Detta var ett Schackmattliknande drag mot de mörka strukturerna i Vintergatan som planerats av de högfrekventa strukturerna under lång tid (åtminstone 496000 år i linjär tid).

Aktivering av Star Fence

Satelliterna Starlink i omloppsbana runt Jorden, ursprungligen med syfte att övervaka och fjärrstyra robotiserade människor, har omprogrammerats för att förhindra fjärrstyrningen av människor som tagit vaccinet. Dessa fjärrstyrdes via elektromagnetiska skalära kvantdatorer som Röda Drottningen under Denvers flygplats och den under EUs högkvarter i Bryssel. Starlink används nu istället för oövervakad kommunikation samt att övervaka och förhindra negativa utomjordingar att ta sig till Jorden genom Star Fence som nu skyddar Jorden från negativ utomjordisk påverkan.

Att ett 40-tal av dessa satelliter har skjutits ner av Djupa Staten (Bilderberggruppen) från Ukraina eller Italien är en av anledningarna till att Ryssland har skickat in styrkor i landet. Andra anledningar är avnazifiering och att eliminera vapenfabrikerna i Ukraina som har i uppgift att tillverka biologiska stridsmedel som via lågintensiv krigsföring skulle tillämpas i Ryssland i ett försök att ta över landet.

Ett nytt kvantbaserat finansiellt system

Ett nytt finansiellt system, med fysiska ädelmetallerna guld och platina som bas, har planerats. Detta är krypterat med blockkedjor och kvantbaserad överföring som använder sammantvinning av elektronpar.
Samma kommunikationssystem implementeras globalt bl a via Star Link, för att möjliggöra kommunikation som inte är avlyssningsbar av den Djupa Staten som kontrollerar konventionell telekommunikation via bl a Ericsson. Detta har motarbetats av Djupa Staten som bl a har använt energivapen för att orsaka skogsbränder kring Paradise, Kalifornien, där människor från Alfa Centauri som representerar GFV jobbade med att implementera denna teknologi.

Rensandet av negativa utomjordingar inuti Jorden

Den 5:e oktober år 2021 återstod bara 5 % av individerna hos de negativt orienterade utomjordiska raserna och baserna som skall rensas bort inuti Jorden. Se aktiviteten inuti Jorden hos USGS.

Stora mängder med reptilier, som fanns under Indiska Oceanen, har tagits bort från Jorden under april månad år 2021. Rimligtvis med underjordisk koppling till Djupa Statens militärbas Diego Garcia där omfattande trafik till dess kolonier i och utanför Solsystemet har skett. Det har lett till att Jordens genomsnittliga frekvens har höjts avsevärt.

Telosianernas civilisation, med huvudstaden Telos under Mount Shasta, är i slutfaserna av utrensningen av Ciakahrreptilier som hade infiltrerat civilisationen. Telosianerna har gått med Galaktiska Federationen och Jordalliansen.

Befriandet av Månen

Månen har fritagits av Galaktiska Federationen av Världar i mars månad år 2021. Tretton utomjordiska baser på Månens baksida har tömts av Galaktiska Federationen och Jordalliansen.

En maskin opererad av Maytra som har skickat ut lågfrekvent strålning mot Jorden under lång tid, med syftet att sänka människors och djurs frekvens på planeten, har demonterats. Den har tillfälligt ersatts med en apparat som skickar ut positiv strålning eftersom människan har blivit beroende av denna strålning och behöver avvänjas under en tid.

Det är upp till Jordens självständiga befolkning att bestämma vad som skall göras med himlakroppen. Det finns flera företag närvarande på Månen styrda av människor där vars aktiviteter behöver styras upp av Jordens nya ledare. Månens frekvens har höjts avsevärt vilket ger mer spektakulära fullmånar och en mer positiv påverkan på oss människor och speciellt kvinnans cykler kopplat till Månen. Bl a USA, Ryssland, Kina och Frankrike planerar att besöka Månen mer regelbundet inom bara några års tid som en del av Artemisavtalet.

En ny stor bas har byggts på Månen med teknologi som gör den openetrerbar för de negativa utomjordingar som har varit intresserade av Jorden av olika anledningar. Teknologin har getts av GFV och ger skydd från de energivapen och frekvenshackningsvapen som Ciakahrr och Nebu i Orionalliansen har. Väggarna i basen är baserad på samma teknologi som används i portaler.

Från basen på Månen övervakas satellitsystemet Space Fence av US Space Command som har byggts av Lockheed-Martin och SpaceX baserad på avancerad interdimensionell teknologi tillhandahållen från GFV som förhindrar att oauktoriserade ETVer kommer till/i Jorden inklusive via skapande av portaler och maskhål.

Befriandet av Mars

Dark Fleet Haunebu ARVs seen from Thor Han Scout Ship ETV near Mars during The Storm (Courtesy Elena Danaan) GFW delivering weapons to the Martinan Resistance of 2020-05-07 (Courtesy Elena Danaan)

Operationer mot planeten Mars påbörjades den 5:e april år 2021 av Marsalliansen och Galaktiska Federationen för att frigöra planeten från negativt inflytande. Det var framförallt Ciakahrreptilierna och Oriongruppen Nebu, samt den nazistiska utbrytarcivilisationen från Jorden som de stödjer, som hade baser där med upp till miljontals slavar. Motståndsrörelsen på Mars (Tyr), bestående huvudsakligen av ursprungsbefolkningen av positivt orienterade reptiloida och insektoida humanoider, beväpnades av Galaktiska Federationen och kunde tack vare sin krigaranda frigöra planeten ganska snabbt. De flesta striderna ägde rum, likt i Jordens fall, inuti Mars där omfattande nätverk av tunnlar finns och Aries Prime som är den största basen på Mars. Mars återtogs av ursprungsbefolkningen på bara ett par veckor med GFVs hjälp eftersom hjärntvätten inte finns på Tyr på samma sätt som på Terra.

Mars befriades från negativt inflytande under september månad år 2021. Huvudportalen till den mörka Ciakahrralliansens huvudkvarter i Aldebaran på Mars har stängts vilket omöjliggör för dem att ta sig tillbaka till deras huvudkvarter Aries Prime på Mars. Befolkningen ursprungligen från Jorden som har varit slavar på Mars i årtionden, som var miljoner till antalet, håller på att skickas tillbaka till Jorden; vilket är en enorm operation. De som har varit utsatt för mentalkontroll, MK Ultra, tas till Månen och LOC där trauman läks med frekvenser vilket går mycket snabbare och är effektivare än psykiatrisk behandling.

Månen Phobos, som har styrts av Små Grå från Zeta-Reticuli B, har befriats. Människor har där försetts med spårningschip, tillverkade av Siemens, innan de fraktats vidare till bl a Mars. Månen Deimos, som har styrts av Långa Grå av rasen Maytra, befriades och innehöll mängder med slavar från Jorden som hölls som gisslan. Vilket förlängde befrielseprocessen tidsmässigt.

Byggande av Marskoloni med biokupoler görs av jordbor tillsammans med Selosi från Alfa Centauri sedan mars månad år 2022. Alfa Centaurier hjälper där jordbor hur de skall frodas på en planet som Mars, odling, läkekonst, kommunikation etc. "Terraformning" av Mars har påbörjats vid bl a Aries Prime där det kraftigaste Marsskalvet hittills nyligen registrerades av spektrometern på NASAs InSight.

Befriandet av Ceres

Dvärgplaneten och största asteroiden i asteroidbältet Ceres har befriats. Den har befolkats av Djupa Staten sedan 1950-talet. Det fanns en befolkning på 225000 år 2000 som förmodligen har växt till ca en miljon sedan dess. En stor del av denna är civil befolkning som huvudsakligen kommer ifrån Jorden dels via den stora hjärndräneringen (Big Brain Drain).

Galaktiska Federationen av Världar, Zeneateanska rådet och Jordalliansen kom officiellt i augusti år 2021 fram till efter långvarigt övervägande att eftersom Ceres har en stor civil koloni, som har existerat tillräckligt länge för att officiellt kalla dem för planetär befolkning så kan inte dvärgplaneten evakueras[3]. Den stora militära delen, som består av Nachtwaffen och som har styrt planetoiden sedan 1950-talet då den började befolkas av människor från Jorden, kommer att drivas bort från Ceres via avtal i första hand och militärt våld i andra hand. Ceres kommer att bli en officiell fri värld på sikt. Lokalbefolkningen har tränats för att kunna hjälpa sig själva att ta över styret av sin dvärgplanet.

Skapandet av Star Fleet

Det har under juli månad år 2021 hållits möten vid Ashtarkommandots rymdstation vid Jupiter där delegater från fjorton länder på Jorden deltar i en konferens liknande de vid Jalta efter Andra Världskriget. Det har bestämts att USA skall leda utvecklingen av en global rymdstyrka som skall baseras på Solar Warden och Space Force som övriga rymdåkande länder kommer att stödja.

US Space Command, ledd av general James Dickinson, koordinerar sedan år 2021 all rymdaktivitet av Förenta Staternas Space Force och Flotta samt Australien, Kanada, Frankrike, Tyskland, Nya Zeeland och Storbritannien. Vilket tillsammans kallas för Combined Space Operations Initiative som övervakar Solsystemet via Jordalliansen. Även om Ryssland och Kina först inte ville skriva under Artemis Accords så kommer Kina vara med och bl a leverera råmaterial till rymdskeppen. Rymdskeppen kommer troligtvis att byggas i ett annat stjärnsystem för att minska risken för infiltration av negativa krafter.

Nedtagandet av Dominion och uppror i Thula

Det artificiella supermedvetandet Dominion, med centrum i Orionnebulsans Trapets, har fallit efter att blivit hackat av Galaktiska Federationen av Världar när höga officerare från rasen Eban försökte att lämna Solsystemet från Dulce. Och då fastnade i GFVs gillrade fällor vid portalerna i Solsystemet. Det gjorde att alla som har varit kopplade till AI-medvetandet har fått en betydligt enklare motståndare. När det interstellära kollektiva medvetande Dominion, som Eban satte upp, havererade så återgick de Grås kollektiva medvetande till sina hemmaplaneters själsmatriser.


Stjärnsystemet Thula (Sirius B) gör uppror, slår ut Ashtarkollektivets bas på den femte planeten Morga i en attack med 6000 stycken skepp och förklarar sig självständiga från Alliansen av de Sex efter flera tusen år av belägring 17:e november år 2022. Befolkningen noterade att de Grå, som var anslutna till kollektiva medvetandet Dominion, oorganiserat började lämna Thula. Detta triggade upproret mot Ciakahrr som har inte en chans att försvara sig även eftersom de flesta styrkorna är utanför energibubblan runt Solsystemet.

Händelserna i Thula har nu gett hopp till andra av Nebu förtryckta raser på andra stjärnsystem som ser sin möjlighet att äntligen frigöra sig.

Civilisationer vid stjärnhopen Hyaderna och stjärnsystemet Aldebaran (Jadaiahil) har också befriat sig efter detta. Taal Shiar har brutit med Ciakahrr och Nebu efter tusentals års förtryck och inlett en prövoperiod med GFV under förutsättning att de byter ut regimen som styrts av Ciakahrr och inför demokrati.

De Grå som befrias från det artificiella bikupesamhället baserat på Artificiell Intelligens känner det som om de vaknar upp ur en mardröm. De har under masshypnosen haft kontakt med massvis med andra individer med en lågfrekvent underton. Även Kiily-Tokurit har ändrat inställning och moral.

Intergalaktiska Konfederationen anländer till Solsystemet

Efter besegrandet av Alliansen av de Sex i Solsystemet så anlände Intergalaktiska Konfederationen (IK) i oktober månad år 2021 genom Jupiterportalen. De är totalt ca 1500 stycken moderskepp som ingår i denna armada. Dessa säkrar en säkerhetzon utanför gränsen Solsystemets plasmabälte. Var och en av dessa moderskepp har en miljon obemannade orber vilket ger en total på 1,5 miljarder orber. Dessa orber håller på att kartlägga Jorden för att identifiera och skydda stjärnfrön som tillhör IK samt den kvarvarande Djupa Statens förhavanden. Även GFV och Anakh har orber som gör motsvarande kartläggning.

IK placerade ganska omgående två mellanstora dolda moderskepp i hög omloppsbana runt Jorden. Dessa utökas under första delen av år 2023 till sex stycken. De och dess orber används för att beskydda rymdarkerna samt kartlägga och skydda Jordens envoyer. Under november månad år 2023 tillför IK ytterligare 30 stycken skepp, till totalt 36 stycken moderskepp. Dessa placerades utanför Månens radie för att förhindra Djupa Staten från att använda sina kvarvarande rymdvapen samt intimidera dem.

Efter befriandet av Solsystemet och galaxen Nataru har trafik och handel ökat drastiskt genom portalen utanför Jupiter och till mötesplatsen vid Ganymedes. Intergalaktiska Konfederationen har därför föreslagit att bygga en handelsstad mellan Jupiter och portalen som är låst i geostationär bana runt Jupiter. Jordalliansen har godkänt detta förslag vilket håller på att implementeras av bl a Galaktiska Federationen av Världar.

Ea återvänder till Solsystemet

Anunnakin Ea, bättre känd på Terra som Enki, har i samband med GFVs besegrande av Alliansen av de Sex i Solsystemet återvänt i sitt rymdskepp Nibiru (Nebu-Uru). Han har med sig det ursprungliga genomet som han tog fram för 374000 år sedan vilket medvetet har degenererats av Yu för att hålla Terra Hu som slavar genom att degradera vårt medvetande till nivån hos djur. Detta gör att Anakhs negativa karma i Solsystemet är borttagen och Yus negativa fraktion kan lämna Terra.

Ea återvänder som odödlig och har förberett sig för detta ögonblick under lång tid genom att även studera magi vilken Anakh är bland de främsta i galaxen på. Han neutraliserade sin son Marduk vid Saturnus och återtog sin Trishul (treudd) som Marduk tog i samband med Atlantis förstörelse.

Ea stannar kvar i Solsystemet för att se Terra Hu ta tillbaka sin självständighet och uppstiga till den kraftfulla ras som vi har potential att bli. Ea flyttade sitt rymdskepp Nibiru från Saturnus, som Anunnaki inte längre innehar eftersom Ea har givit planeten till Terra Hu på Jorden via Chris O'Connor, till Jupiter, där Galaktiska Konfederationens moderskepp finns sedan oktober månad år 2021.

Enlil och Pindar dömda av Intergalaktiska Konfederationen

Yuh, bättre känd på Terra som Enlil, och Ciakahrreptiliern som har innehaft rollen Pindar har arresterats på vår planet Ki och dömts i ett rådslag 2022-10-30 sammankallat av Intergalaktiska Federationen för brott mot intergalaktiska lagar. Straffet blir vistelse på en fängelseplanet tills dess att medvetandefrekvensen hos dem har ökat till den motsvarande medkänsla och kärlek. Ciakahrrimperiet har försökt att få Pindar utbytt vilket Intergalaktiska Konfederation har vägrat. Ciakahrr har inte insisterat. Pindar befinner sig i fängelset PX6178 tillhörande Natarus Allians i stjärnsystemet "Tauw", i stjärnbilden Stora Björnen sett från Jorden på obestämd tid. Yuh har placerats i en inneslutningsanläggning tillhörande Anakh ensam på en övergiven planet i det glest befolkade stjärnsystemet Unurgunite, Sigma Canis Major, utan verktyg eller teknologi där hans livstillstånd och medvetandefrekvens kontinuerligt övervakas.

Yus halvbroder Ea, historiskt sett bättre känd som Enki, tar över rollen som tronarvinge till kejsarskapet. Ea är dock inte genuint intressad av att styra ett imperium, vilket är fallet med fadern Anu som stannar kvar vid makten.

Nedtagandet av Djupa Staten

Nedtagandet av den Djupa Staten på Jorden var omöjligt år 2021 när slaget om Solsystemet ägde rum. Detta p g a den Djupa Statens utomjordiska kopplingar till Ciakahrr, Nebu, Orions Grå Kollektiv, Ashtars Sirianska Kollektiv, Humanoida Alliansen från Altair, Mörka Flottan och Enlil-Ninurtas Illuminater. Genom att GFV har slagit ut Mörka Flottan från Antarktis, Mars och Ceres, hackat Nebus Dominion och tagit bort Enlil samt Pindar så är nu den Djupa Staten på Jorden isolerade. Galaktiska Federationen av Världars sändebud Elena Danaan liknar nu den Djupa Staten med huvudlösa springande kycklingar.

Galaktiska kriget mot Ciakahrr

Ett förväntat galaktiskt krig började när Ciakahrrs imperium, mot sunt förnuft, attackerade de tre steg tre-världarna Aguraa, Stemys IV och Darbarian VI i december månad år 2023. Ciakahrr har efter GFVs nedtagande av Dominion, vilket eliminerade Alliansen av de Sex, försökt att skapa en ny allians med Maytra från Megopei. Detta har förhindrats genom att Natarus Galaktiska Allians (NGA) stängde till alla portaler från Megopei till Nataru.

Ciakahrr står ensamma mot GFV som efter Gnomopos medlemsskap för första gången är den mäktigaste militära strukturen i galaxen. Det gamla imperiet Anakh stödjer en annan organisationen, d v s Galaktiska Federationen av Världar, för första gången i historien. Efter den snabbaste stora insatsen som har gjorts av GFV så togs alla de strukturer tillbaka utom Stemys IV. Genom en skenmanöver, där Ciakahrr förrädiska metoder användes och det diplomatiska steget mot hoppades över, så attackerade GFV Ciakahrrs ställningar på evakuerade Stemys IV av styrkor från Gnomopo och togs tillbaka på mindre än en timme i jordtid. Gnomopo står högst i näringskedjan i galaxen och är fruktade av Ciakahrr eftersom de äter dem. Ytterligare sex av Ciakahrrs starkaste fästen i Nataru attackerades samtidigt av GFV. Kriget med Ciakahrr har efter någon månad spridit sig till alla åtta sektorerna i Nataru. Det är dock ingen fara för kinetisk verkan i Jordens fall eftersom Solsystemet är extremt välskyddat. På Jorden gäller det för en väsentlig del av befolkningen att vakna och ta ner de människor med Ciakahrrsjäl som fortfarande på flera sätt styr vår planet.

En skvadron med Ciakahrrskepp har skjutit sönder ett fraktfartyg från Muur Taal i en neutral zon. Det är en provokation från en allt mer desperat Ciakahrrimperium. Muur Taal från Corinasystemet är en pacifistisk ras och civilisation, utan militära intressen med handelsavtal med Anakh. Kejsare Anu har därför skickat militära förstärkningar för att skydda gränserna till de neutrala zonerna.

Stemys IV har blivit en symbol för befriandet av galaxen, blivit en diplomatisk fyr och kommer att hålla holografiska diplomatiska möten för Galaktiska Alliansen. Befolkningen evakuerades av GFV i arkar under anfallet och återlämnades till planeten efter konflikten. Planeten får diplomatisk immunitet och även andra fördelar som medlemmar av GFV.

Taal-Shiar på Taaliahara (Alcyone) har skurit alla band med Ciakahrrimperiet; sin före detta allierande. SÄkerhetszoner, gränser och handelsaktiviteter är nu öppna även om de inte är medlemmar av GFV än.

Det självleviterande materialet från kvarlämnade städer i Saturnus övre atmosfär har insamlats av forskare från Jorden. Forskare från Jorden försöker nu att återskapa detta material i laboratorium på månen Titan som lånas ut av dess innevånare. Den subatomiska strukturen hos materialen kommer att vara en stor tillgång och användas för att bygga städer i rymden och framförallt på Jorden. Bara detta byggmaterial kan ge total säkerhet hos stabiliteten på de framtida byggnaderna eftersom deras natur är antigravitationell via naturlig masscancellering. Den subatomära strukturen består av elektroner som rör sig runt atomkärnan i en torsionsfältsrörelse. Denna torsionsrörelse skapas av en diatomisk protonkärna som rör sig i vinkelrät rörelse. Massa uppstår när de utsätts för gravitationsvågor men atomer som skapar ett korstorsionsfält genererar inte gravitation.

Enlil kommer att förvaras i galaxens bästa fängelse tills hans själ har ändrat sig.

Innana säger om sin farfar Ea . Yu hade medfött ingen medkänsla. Likt Tia som slaktades av Marutuk. Jorden var ett slagfält för högre agendor och tronen till Anus imperium. Yu ledde via Marutuk ett uppror mot Ea. Yu gjorde allt för att slå ner på halvbrodern Ea. Ninurta slogs med Marutuk under lång tid eftersom Yu gav Ninurtas rätt till tronen till Marutuk. Marutuk har också blivit arresterad och neutraliserad.

Uppvaknandet av Månens medvetande

Månen är en urholkad planetoid som har en levande organisk supramedvetande som har inbjudits att förkroppsliga Månens avancerade artificiella kärnstruktur och framdrivningssystem. Månens medvetna själ håller på att, likt annan avancerad arkliknande teknologi i Solsystemet, vakna efter planetoidens frigörande från de negativa krafternas styrande. Den består av ett avancerat framdrivningssystem som är bland det mest avancerade i galaxen. Centralsfären är mekanisk och gjord av helt av högfrekvensvibrerande metall som är fullständigt försluten och enda sättet att tillgå dess inre är genom teleportering. Kärnmodulen är en eterisk motor baserad på cirklar inuti varandra som kan rulla undan åt olika håll. Målsättningen är att väcka Månens själ och ta fram minnen som är användbara för de teknologier som finns inuti Luna. Besättningens kroppar, som hittades i poddar under år 2022, har restaurerats av Zenate som har erfarenhet av denna typ av teknologi. Den sjutton medvetande stora besättningen återvände eskorterad av GFV till Luna i mars månad år 2023 för efter färden in till Lunas mitt teleporteras in i den eteriska kärnan. De är plasmiska medvetanden från den Forntida Byggarrasen. Hittills har fyra av de sjutton besättningsmedlemmarna vaknat och tre av dem har börjat att interagera med kärnmodulen. Två vetenskapsmän från Intergalaktiska Konfederationen har på begäran av Jordalliansen hjälpt till med avkodandet av inforrmationen som Månen har släppt ifrån sig. Informationen består av matematiska formler och ett meddelande till befolkningen på Terra.Uppdrag & vision

Kosmologika har som målsättning att sprida kunskap om Universum samt mänsklighetens strävan att utforska denna. Kosmologika baseras på en grundsyn att Universum finns till för att utveckla och hysa liv som kan observera det. Informationen är uppbyggd kring ett antal olika ämnesområden, illustrerade av ikonerna nedan, med ett delvis historiskt perspektiv inklusive biografier om flera av de vetenskapsmän som har deltagit i ämnenas utveckling. Målsättningen är sedan år 2019 även att förmedla och sammanställa information från Galaktiska Alliansen.

Astrobiologi är hur liv bildas och sprids i Universum. Accepterar man tanken att liv existerar på andra ställen än Jordens yta så öppnar sig en spännande värld upp som påverkar nästan allt. Astronomi sammanfattar mänsklighetens stora framsteg med att börja utforska Universum med gravitationsvågor och hur vi upptäcker exoplaneter som kan hysa liv. Rymdfart fokuserar på mänsklighetens rymdprojekt för att utforska Universum. Stjärnorna är en absolut förutsättning för att kunna skapa någon form av liv. Svarta hål är troligtvis Universums intressantaste objekt med kopplingar till entropi och kan lagra information på sin händelsehorisont. Kosmologi visar hur Universums naturkonstanter är kritiska för om liv kan utvecklas. Relativitetsteorin beskriver hur stora massor rör sig i hastigheter nära ljusets. Kvantgravitation är sammanfogandet av relativitetsteorin med kvantmekaniken och behövs för att beskriva extrema situationer med höga koncentrationer av energi och hastigheter. Vetenskapsmännen är biografier om de personer som har utvecklad de teorier som beskriver stora delar av fysiken.

Astrobiologi (Courtesy Jenny Mottar)
Astronomi - Hästhuvudnebulosan (Courtesy NOT) Rymdfart - SpaceX-raket (Courtesy SpaceX)
Svarta hål - Svarta hålet Powehi i M87 (Courtesy EHT) Stjärnorna - Solen i vätets alfalinje Kosmologi - Krusningar i mikrovågsbakgrunden (Courtesy WMAP)
Relativitetsteorin - Einsteins fältekvationer Kvantgravitation (Courtesy Perimeter Institute for theoretical physics)
Vetenskapsmännen - Albert Einstein i Bern 1905 (Courtesy The Albert Einstein Archives, Hebrew University of Jerusalem. Photo by Lucien Chavan)

Framsteg inom astronomin

Tillsammans med matematiken och filosofin så är astronomin en av de absolut äldsta existerande vetenskaperna. Trots att ämnet har funnits med länge så händer det mer än någonsin inom astronomin. Under de senaste åren har bl a följande inträffat:

Intergalaktiska nyheter

Taal Shiar, som har varit infiltrerade och absorberade av Ciakahrr sedan många tusen år, har beslutat sig för att bryta denna allians och inlett en prövoperiod med GFV. Denna kräver ett regimskifte på planeten Taalihara. (2023-11-27).

Negumak Gnomopo går med i GFV 10:e oktober Jordtid som därmed blir den starkaste militära makten i Vintergatan för första gången i sin relativt unga historia (2023-10-30).

Marvel går med i Rådet av Zaggarah 20:e oktober Jordtid som därmed har sju medlemmar för första gången på väldigt länge (2023-10-20).

Ea flyttar sitt rymdskepp Nibiru (Nebu-Uru) från Saturnus till Jupiter eftersom han känner samhörighet med Intergalaktiska Konfederationen och Galaktiska Federationen av Världar och inte längre har någon koppling till forna Anunnakiplaneten Saturnus utan agerar som guide och rådgivare åt Jordalliansen (2023-03-01).

Ea överlåter planeten Saturnus till Jordens innevånare efter att ha tagit tillbaka den från sin son Marduk (2022-12).

Stjärnsystemet Thula (Sirius B) gör uppror, slår ut Ashtarkollektivets bas på den femte planeten Morga i en attack med 6000 stycken skepp och förklarar sig självständiga från Kollektivet av Sex efter flera tusen år av belägring (2022-11-17).

Det artificiella supermedvetandet Dominion, med centrum i Orionnebulsans Trapets, har fallit efter att blivit hackat av Galaktiska Federationen av Världar när höga officerare från rasen Eban försökte att lämna Solsystemet från Dulce. Och då fastnade i GFVs gillrade fällor vid portalerna i Solsystemet. Det gjorde att alla som varit kopplade till AI-medvetandet befriades. Den största händelsen i Vintergatan de senaste hundratusentals åren! (2022-11-17).

Anunnakin Yu, bättre känd på Terra som Enlil, och Ciakahrreptiliern som har innehaft rollen Pindar har dömts i ett rådslag arrangerad av Intergalaktiska Federationen för brott mot intergalaktiska lagar. Straffet blir vistelse på en fängelseplanet tills dess att medvetandefrekvensen hos dem har ökat till den motsvarande medkänsla och kärlek (2022-10-30).

Anunnakin Ea, mer känd under namnet Enki, och skapare av Homo Sapiens Sapiens tillsammans med Intergalaktiska Konfederationens har återvänt till Jorden i sitt stora sfäriska rymdskepp Nibiru för att hjälpa Homo Sapiens Sapiens att uppstiga genom att återfå den ursprungliga genetiken som han utvecklade innan den degenererades i fängelseplaneten Terra (2022-09).

Rymdskepp från Intergalaktiska Konfederationen och GFV förhindrade protuberanser på väg mot Jorden (2022-09-15).

Terraformning av Mars har påbörjats av Jordalliansen. En koloni har skapats tillsammans med Selosier från Alfa Centauri som är experter på biokupoler (2022-05-14).

Intergalaktiska Federationen och GFV har påbörjat ett program för att vänja den av 5800 år långa indoktrineringen av mänskligheten vid utomjordiskt liv. De kommer i allt högre grad att visa sig för allmänheten med början på natthimlen (2022-05).

James Webb Space Telescope (JWST) har publicerat bild på Jupiter som innehåller ett moderskepp från GFV eller Intergalaktiska Federationen. Teleskopet har hittat exoplaneter med både vatten och koldioxid vilket är tecken på högstående liv (2022-07-15).

Space Fence har byggts runt Jorden, ett teknologiskt avancerat nätverk av satelliter med teknologi från Galaktiska Federationen av Världar, som skyddar planeten från fortsatt intrång av negativt utomjordingar (2021-09-14).

Det har beslutats att Ceres kommer att bli en egen civilisation eftersom det är så många civila som har varit där sedan 1950-talet. Nachtwaffennazisterna som har drivit planetoiden fram tills nu tvingas att lämna asteroiden frivilligt eller annars med våld (2021-08-30).

Mars har befriats från negativt utomjordiskt inflytande efter en intervention av Galaktiska Federationen av Världar och Marsalliansen som har genomförts på relativt kort tid. I storleksordningen en miljon människor, som har varit slavar där, har evakuerats till Jorden. De med PTSD tas först till Månen för att där behandla deras kroppar med ljudfrekvenser för att hela deras trauman (2021-07-30).

Månen har befriats från negativt utomjordiskt inflytande efter hårda strider. Maskinen där som har tvingat kvar själarnas reinkarnationer i 3D i Jordens själskomplex har monterats ner av GFV efter tusentals år (2021-03-30).

Antarktis har befriats från Nachtwaffen, Ciakahrr och dess allierade efter hårda strider med Jordalliansen. (2021-03-30).

Biografin om Nikola Tesla (1856-1943) har utarbetats under ett års tid och innehåller väsentlig information och modern tids främsta uppfinnare och fysiker som inte finns t ex på Wikipedia. T ex att han föddes på planeten Venus, patenterade gratis energi, kommunikationsutrustning som kan kommunicera med andra sidan av Vintergatan och flygande tefat, fick ett Nobelpris samt ligger bakom nio andra Nobelpris (2021-06-21).

Google

©Copyright 1996-2024. Sidorna uppdaterades av Christian Målmark senast den 18:e juli 2024.