Kosmologika logo
Om Universums natur samt mänsklighetens strävan att utforska denna

Uppstigning & Coronavirus

Den Jordomfattande massmeditationen för Uppstigning (Ascension), och dess optimala tidslinje, som hölls morgonen den 5:e april kl 04:45, gick enligt den bästa förväntade tidslinjen med 1,1 miljoner mediterande. Man kunde se att det elektromagnetiska fältet i atmosfären på Jorden påverkades kraftigt av massmeditationen. Utvärderingen är att dödligheten har minskat väsentligt hos Coronaviruset sedan denna händelse, den optimala tidslinjen för Jorden i Vattumannens stjärntecken har säkrats med större konfidens än tidigare och att den Kosmiska Centrala Solen har skickat ljusgivande partiklar till Jorden för första gången någonsin.

Slutsegern för Ljuset är viss, men vägen dit är det inte än. Det finns många tidslinjer som kan bli det verkliga utfallet. Det är därför viktigt speciellt under sista veckan i augusti och första veckan i september att meditera. Särskilt lämpligt är att göra Livsblommans meditation så ofta det känns lämpligt. Visualisera Jorden och speciellt dess yta helt fördjupad i rosa ljus. Viktigaste tidpunkterna för meditation är 24:e augusti kl 20:19 svensk tid, då Mars och Saturnus är i rektangel med varandra, samt 31:e augusti kl 14:00 då dvärgplaneternas Eris och Plutos rektangel är som närmast Solen. Det hjälper Ljusets flotta som då är inbegripna i kritiska operationer i Solsystemet och särskilt innanför Månens radie.

Rutnät av livsblommor på Jordens yta

Uppdrag & vision

Kosmologika har som målsättning att sprida kunskap om Universum samt mänsklighetens strävan att utforska denna. Kosmologika baseras på en grundsyn att Universum finns till för att utveckla och hysa liv som kan observera det. Informationen är uppbyggd kring ett antal olika ämnesområden, illustrerade av ikonerna nedan, med ett delvis historiskt perspektiv inklusive biografier om flera av de vetenskapsmän som har deltagit i ämnenas utveckling.

Astrobiologi är hur liv bildas och sprids i Universum. Accepterar man tanken att liv existerar på andra ställen än Jordens yta så öppnar sig en spännande värld upp som påverkar nästan allt. Astronomi sammanfattar mänsklighetens stora framsteg med att börja utforska Universum med gravitationsvågor och hur vi upptäcker exoplaneter som kan hysa liv. Rymdfart fokuserar på mänsklighetens rymdprojekt för att utforska Universum. Stjärnorna är en absolut förutsättning för att kunna skapa någon form av liv. Svarta hål är troligtvis Universums intressantaste objekt med kopplingar till entropi och kan lagra information på sin händelsehorisont. Kosmologi visar hur Universums naturkonstanter är kritiska för om liv kan utvecklas. Relativitetsteorin beskriver hur stora massor rör sig i hastigheter nära ljusets. Kvantgravitation är sammanfogandet av relativitetsteorin med kvantmekaniken och behövs för att beskriva extrema situationer med höga koncentrationer av energi och hastigheter. Vetenskapsmännen är biografier om de personer som har utvecklad de teorier som beskriver stora delar av fysiken.

Astrobiologi (Courtesy Jenny Mottar)
Astronomi - Hästhuvudnebulosan (Courtesy NOT) Rymdfart - SpaceX-raket (Courtesy SpaceX)
Svarta hål - Svarta hålet Powehi i M87 (Courtesy EHT) Stjärnorna - Solen i vätets alfalinje Kosmologi - Krusningar i mikrovågsbakgrunden (Courtesy WMAP)
Relativitetsteorin - Einsteins fältekvationer Kvantgravitation (Courtesy Perimeter Institute for theoretical physics)
Vetenskapsmännen - Albert Einstein i Bern 1905 (Courtesy The Albert Einstein Archives, Hebrew University of Jerusalem. Photo by Lucien Chavan)

Framsteg inom astronomin

Tillsammans med matematiken och filosofin så är astronomin en av de absolut äldsta existerande vetenskaperna. Trots att ämnet har funnits med länge så händer det mer än någonsin inom astronomin. Under de senaste åren har bl a följande inträffat:

Intergalaktiska nyheter

Nobelpriset i fysik år 2020 tilldelas dels Roger Penrose (1931- ) för upptäckten av att skapandet av svarta hål är en robust förutsägelse av den allmänna relativitetsteorin. Andra halvan går delat till Reinhard Genzel (1952- ) och Andrea Ghez (1965- ) för upptäckten av ett supermassivt kompakt objekt i mitten av vår galax (2020-10-08).

Coronavirusets framfart har stannat av i Sverige i form av dödsfall. Vars utvecklingskurva började vika av nedåt ungefär samtidigt som massmeditationen hölls den 5:e april (2020-05-04).

Coronaviruset sprider sig snabbt över Jorden. Medverka i Ascensationsmassmeditationen morgonen 5:e april kl 04:45 för att stoppa Coronaviruset och de mörka krafterna (2020-03-11).

Sfäriska Varelse Alliansen har förhandlat frihet för Jordens innevånare. Det är nu upp till oss varelser på Jorden att öka vårt medvetande och bli så goda personer som möjligt (2020-01-09).

Den ledande klimatforskaren Johan Rockström talar om Jordens status i Vinter i P1 på första dagen det nya årtiondet. År 2020 blir avgörandets år då klimatet måste vändas åt rätt håll. Obligatorisk lyssning! (2020-01-01).

Greta Thunberg talade på klimatkonferensen COP25 i Madrid, Spanien (2019-12-02).


Google

Why everything will collapse Harrison Ford @ Global Climate Summit 2018 The greatest speech of Leonard DiCaprio

©Copyright 1996-2020. Sidorna uppdaterades av Christian Målmark senast den 27:e oktober 2020.