Kosmologika logo
Om Universums natur samt mänsklighetens strävan att utforska denna

Ascension & Coronavirus

Eftersom planeten Jorden håller på att genomgå Ascension så kommer en världsomfattande meditation att hållas över hela Jorden morgonen den 5:e april kl 04:45 svensk tid. Detta för att tillsammans, med vårt gemensamma medvetande, höja Jordens tillstånd och otroligt nog eliminera Coronaviruset. Läs mer här om hur du skall förbereda dig på ett bra sätt!

Meditation för Ascension

Uppdrag & vision

Kosmologika har som målsättning att sprida kunskap om Universum samt mänsklighetens strävan att utforska denna. Kosmologika baseras på en grundsyn att Universum finns till för att utveckla och hysa liv som kan observera det. Informationen är uppbyggd kring ett antal olika ämnesområden, illustrerade av ikonerna nedan, med ett delvis historiskt perspektiv inklusive biografier om flera av de vetenskapsmän som har deltagit i ämnenas utveckling.

Astrobiologi är hur liv bildas och sprider sig i Universum. Accepterar man tanken att liv existerar på andra ställen än Jorden så öppnar sig en spännande värld upp som påverkar nästan allt. Astronomi sammanfattar mänsklighetens stora framsteg med att börja utforska Universum med gravitationsvågor och hur vi upptäcker exoplaneter som kan hysa liv. Rymdfart fokuserar på mänsklighetens rymdprojekt för att utforska Universum. Stjärnorna är en absolut förutsättning för att kunna skapa någon form av liv. Svarta hål är troligtvis Universums intressantaste objekt med kopplingar till entropi och kan lagra information på sin händelsehorisont. Kosmologi visar hur Universums naturkonstanter är kritiska för om liv kan utvecklas. Relativitetsteorin beskriver hur stora massor rör sig i hastigheter nära ljusets. Kvantgravitation är sammanfogandet av relativitetsteorin med kvantmekaniken och behövs för att beskriva extrema situationer med höga koncentrationer av energi och hastigheter. Vetenskapsmännen är biografier om de personer som har utvecklad de teorier som beskriver stora delar av fysiken.

Astrobiologi (Courtesy Jenny Mottar)
Astronomi - Hästhuvudnebulosan (Courtesy NOT) Rymdfart - SpaceX-raket (Courtesy SpaceX)
Svarta hål - Svarta hålet Powehi i M87 (Courtesy EHT) Stjärnorna - Solen i vätets alfalinje Kosmologi - Krusningar i mikrovågsbakgrunden (Courtesy WMAP)
Relativitetsteorin - Einsteins fältekvationer Kvantgravitation (Courtesy Perimeter Institue for theoretical physics)
Vetenskapsmännen - Albert Einstein i Bern 1905 (Courtesy The Albert Einstein Archives, Hebrew University of Jerusalem. Photo by Lucien Chavan)

Framsteg inom astronomin

Tillsammans med matematiken och filosofin så är astronomin en av de absolut äldsta existerande vetenskaperna. Trots att ämnet har funnits med länge så händer det mer än någonsin inom astronomin. Under de senaste åren har bl a följande hänt:

Intergalactical News

Coronaviruset sprider sig snabbt över Jorden. Medverka i Ascensationsmassmeditationen morgonen 5:e april kl 04:45 för att stoppa Coronaviruset och de mörka krafterna (20200311).

Sfäriska Varelse Alliansen har förhandlat frihet för Jordens innevånare. Det är nu upp till oss varelser på Jorden att öka vårt medvetande och bli så goda personer som möjligt (20200109).

Den ledande klimatforskaren Johan Rockström talar om Jordens status i Vinter i P1 på första dagen det nya årtiondet. År 2020 blir avgörandets år då klimatet måste vändas åt rätt håll. Obligatorisk lyssning! (20200101).

Greta Thunberg talade på klimatkonferensen COP25 i Madrid, Spanien (20191202).

Klimatkonferensen COP25 genomförs 2-13 december i Madrid, Spanien, arrangerad av Chile. UPFSI är där och We Don't Have Time rapporterar dagligen (20191202).

Nobelpriset i fysik år 2019 går till hälften till Jim Peebles (1935- ) för "bidrag till vår förståelse av Universums utveckling och Jordens ställe i kosmos". Och en fjärdedel var till Michel Mayor (1942- ) och Didier Queloz (1966- ) för "upptäckten av en exoplanet i omloppsbana runt en solliknande planet" (20191013).

Sir David Attenboroughs meddelande till världens ledare vid WWF's Leaders for Nature & People Event vid FNs klimathandlingstoppmöte (20190920).

Greta Thunberg talar på FNs Climate Action Summit 2019 (20190920).

Första bilden av ett svart hål har tagits av Event Horizon Telescope. Hela händelsehorisontens yta hos det svarta hålet Pöwehi syns överlagrad oändligt många gånger om som frånvaro av ljus medan relativistisk Doppler-strålning gör att material som rör sig mot oss blir ljusare (20190410).

Satelliten Kepler har hittat mer än 2000 exoplaneter, konstaterat att varje stjärna man ser på natthimlen har minst en planet och var fjärde en som liknar Tellus. Kepler har därmed blivit det mest framgångsrika rymdprojektet sedan Hubble Space Telescope (20190126).

Google

UPFSI @ COP24 Why everything will collapse
Harrison Ford @ Global Climate Summit 2018 The greatest speech of Leonard DiCaprio

©Copyright 1996-2019. Sidorna uppdaterades av Christian Målmark senast den 19:e mars 2020.