Kosmologika logo
Om Universums natur samt mänsklighetens strävan att utforska denna

Uppdrag & vision

Kosmologika har som målsättning att sprida kunskap om Universum samt mänsklighetens strävan att utforska denna. Kosmologika baseras på en grundsyn att Universum finns till för att utveckla och hysa liv som kan observera det. Kosmologika har målsättningen att beskriva förutsättningarna bakom flera av dem. Informationen är uppbyggd kring ett antal olika ämnesområden, illustrerade av ikonerna nedan, med ett delvis historiskt perspektiv inklusive biografier om flera av de vetenskapsmän som har deltagit i ämnenas utveckling.

Astrobiologi är hur liv bildas och sprider sig i Universum. Accepterar man tanken att liv existerar på andra ställen än Jorden så öppnar sig en spännande värld upp som påverkar nästan allt. Astronomi sammanfattar mänsklighetens stora framsteg med att börja utforska Universum med gravitationsvågor och hur vi upptäcker exoplaneter som kan hysa liv. Rymdfart fokuserar på mänsklighetens rymdprojekt för att utforska Universum. Stjärnorna är en absolut förutsättning för att kunna skapa någon form av liv. Svarta hål är troligtvis Universums intressantaste objekt med kopplingar till entropi och kan lagra information på sin händelsehorisont. Kosmologi visar hur Universums naturkonstanter är kritiska för om liv kan utvecklas. Relativitetsteorin beskriver hur stora massor rör sig i hastigheter nära ljusets. Kvantgravitation är sammanfogandet av relativitetsteorin med kvantmekaniken och behövs för att beskriva extrema situationer med höga koncentrationer av energi och hastigheter. Vetenskapsmännen är biografier om de personer som har utvecklad de teorier som beskriver stora delar av fysiken.

Astrobiologi (Courtesy Jenny Mottar)
Astronomi - Hästhuvudnebulosan (Courtesy NOT) Rymdfart - SpaceX-raket (Courtesy SpaceX)
Svarta hål - Svarta hålet Powehi i M87 (Courtesy EHT) Stjärnorna - Solen i vätets alfalinje Kosmologi - Krusningar i mikrovågsbakgrunden (Courtesy WMAP)
Relativitetsteorin - Einsteins fältekvationer Kvantgravitation (Courtesy Perimeter Institue for theoretical physics)
Vetenskapsmännen - Albert Einstein i Bern 1905 (Courtesy The Albert Einstein Archives, Hebrew University of Jerusalem. Photo by Lucien Chavan)

Framsteg inom astronomin

Tillsammans med matematiken och filosofin så är astronomin en av de absolut äldsta existerande vetenskaperna. Trots att ämnet har funnits med länge så händer det mer än någonsin inom astronomin. Under de senaste åren har bl a följande hänt:

Intergalactical News

Första bilden av ett svart hål har tagits av Event Horizon Telescope. Hela händelsehorisontens yta hos det svarta hålet Pöwehi syns överlagrad oändligt många gånger om som frånvaro av ljus medan relativistisk Doppler-strålning gör att material som rör sig mot oss blir ljusare (20190410).

Satelliten Kepler har hittat mer än 2000 exoplaneter, konstaterat att varje stjärna man ser på natthimlen har minst en planet och var fjärde en som liknar Tellus. Kepler har därmed blivit det mest framgångsrika rymdprojektet sedan Hubble Space Telescope (20190126).

LIGO & Virgo har nu detekterat gravitationsvågor från tio svartahålpar och ett neutronstjärnepar. I den kraftfullaste observerade sammanslagningen smälte två svarta hål ihop till ett 80 solmassor tungt svart hål varav fem solmassor på ett ögonblick omvandlades till ren gravitationsstrålning (20191203).

Nobelpriset i fysik år 2018 går till till hälften till Arthur Ashkin (1922- ) för "optiska pinsetter och deras tillämpning på biologiska system" och andra hälften till Gérard Mourou (1944- ) samt Donna Strickland (1959- ) för "deras metod för att generera högintensiva ultrakorta optiska pulser" (20181002).

Stephen Hawking (1942-2018) har dött efter att ha levt med ALS i 55 år. Sjukdomen bidrog till att göra honom till den mest berömda vetenskapsmannen sedan Albert Einstein (1879-1955) (20180314).

SpaceX sköt upp Falcon Heavy med Elon Musks Tesla Roadster och landade raketstegen framgångsrikt från Kennedy Space Center (20180206).

LIGO & Virgo gör första gravitationsvågsobservationen, från två kolliderande neutronstjärnor i NGC4993, som bekräftas även i elektromagnetiska spektrumet (20171206).

Google

Harrison Ford @ Global Climate Summit 2018 The greatest speech of Leonard DiCaprio

©Copyright 1996-2019. Sidorna uppdaterades av Christian Målmark senast den 12:e september 2019.