Kosmologika logo
Om Universums natur samt mänsklighetens strävan att utforska denna

Uppvaknande, frigörelse & Uppstigning

Den globala massmeditationen för Uppstigning (Ascension) och dess optimala tidslinje i Vattumannens stjärntecken, som hölls morgonen den 5:e april år 2020 kl 04:45, gick enligt bästa förväntan med 1,1 miljoner mediterande. Man kunde se att det elektromagnetiska fältet i Jordens atmosfär påverkades kraftigt av massmeditationen. Utvärderingen är att dödligheten har minskat väsentligt hos Coronaviruset sedan denna händelse, den optimala tidslinjen för Jorden har säkrats och att den Kosmiska Centrala Solen har skickat ljusgivande partiklar till Jorden för första gången någonsin.

Galaktiska Federationen av Världars operationer i Solsystemet innanför Månens radie, samt inuti Jorden, har varit framgångsrika under september och oktober månad med resultatet att Mörka Flottan (Nacht Waffen) samt Illuminaternas utbrytarkomplex har utraderats. Massmeditationerna har hjälpt deras framgångar. Nu återstår Drakoreptilier endast inuti Jorden samt på Jordens yta som har varit i reinkarnationscykeln som människor de senaste 26000 åren och organiserat sig som Illuminater samt Cabal.

Dessa kan dock tas om hand först efter det att de tekniskt avancerade Chimeraspindlarna har eliminerats inne i Jorden och i deras rymdskepp. Spindeldrottningen, som har legat bakom förstörelsen av templen i Atlantis, Spanska Inkvisitionen och dagens pedofilringar, har bortförts till den Galaktiska Centrala Solen.

Den 21:a december inträffade den stora konjunktion mellan Jupiter och Saturnus på midvinterdagen som innebar början på Vattumannens tidsålder. Kl 19:22 CET nådde en mycket stark puls av energi, bestående av ren galaktisk kärlek, Jordens yta från det supermassiva svarta hålet i galaxen M87. Den tog bort primär anomali nära planetens yta och gav stort omedelbart helande av mycket trauma. Meditationen, där 400000 människor deltog, möjliggjorde även för ljusstyrkorna att förankra rent ljus på Jordens yta för första gången sedan år 1996. Varelser av ljus kunde i och med detta studera Matrisens kvantuppbyggnad i detalj vars större förståelse nu möjliggör borttagning av de mörkas exotiska kvantteknologier, i form av implantat, i snabb takt.

Age of Aquarius Final Activation

Mer än 50 % av alla Chimeraspindlar under jord är nu borttagna inklusive dem som finns i de jättedjupa baserna i genomsnitt tretton kilometer ner precis ovanför Mohorovicic-diskontiuiteten. Även Spindelkungen, som var den väsentliga ockulta kraften bakom otaliga krig genom mänsklighetens historia, är borttagen.

Det återstår att ta bort det spindelpar som kom från Rigels planetsystem år 1996 och befinner sig under sjön Kivu i Kongo. Den manliga spindeln är den huvudsakliga ockulta kraften bakom karantänen på planeten Jorden och nedstängningar i samband med Coronavirus. Den kvinnliga spindeln är den huvudsakliga ockulta kraften som förhindrar själskontakt och ovillkorlig kärlek. Båda kommer att tas bort snart.

Rensandet av Chimeragruppen har fortsatt. Galaktiska Federationen har tillsammans med motståndsrörelsen lyckats att rensa ut de flesta av Chimeras underjordiska baser och gjorde ett signifikant blixtkrigsgenombrott den tionde februari och har nu övertaget i domänen inuti Jorden. Ljusstyrkorna har också lyckats att rensa i stort sett alla negativa exotiska vapen av kvantsuperpositionstyp och Chimerateknologier, och har upplöst den eteriska och skalära teknologin av s k Schwabkvantmatristyp, vilket är det huvudsakliga energifältet bakom den Stora Nollställningen (Great Reset). Nu när denna Schwabmatris har upplösts, så faller hela Djupa Statens plan långsamt isär. Positiva drakstyrkor på ytan är väldigt aktiva bakom ridån och gör aktiva motåtgärder mot Jesuiterna och deras planer på den Stora Nollställningen.

En jättelik lågfrekvent portal, stor som flera europeiska länder till ytan och med centrum över norra Sibirien, som har använts av den mörka sidan i dess nuvarande form för att frakta mörka entiteter i flera hundratusentals år, konverterades av tiotusentals ljusarbetare i det astrala den 17:e februari år 2021 till en positiv högfrekvent portal på uppdrag av den Galaktiska Federationen. Omvandlingen av portalen bidrar för Moder Jord att bli mer balanserad och återupprätta sitt energinätverk. Samt att en viktig kommunikationsväg till och från Jorden skärs av för mörka entiteter.

Månen har fritagits av Galaktiska Federationen och det är upp till Jordens självständiga befolkning att bestämma vad som skall göras med himlakroppen. Det finns flera företag styrda av människor där vars aktiviteter behöver styras upp av Jordens nya ledare. Månens frekvens har höjts avsevärt vilket ger mer spektakulära fullmånar och en mer positiv påverkan på oss människor och speciellt kvinnans cykler kopplat till Månen. Bl a USA, Ryssland, Kina och Frankrike planerar att besöka Månen mer regelbundet inom bara några års tid som en del av Artemisavtalet.

Operationer mot planeten Mars har påbörjats av Galaktiska Federationen för att frigöra planeten från negativt inflytande. Det är framförallt Ciakahrreptilierna och Oriongruppen Nebu, samt den nazistiska utbrytarcivilisationen från Jorden som de stödjer, som har baser där med 100 miljontals slavar. Motståndsrörelsen på Mars (Galuuka), bestående huvudsakligen av ursprungsbefolkningen av positivt orienterade ödleliknande humanoider, har beväpnats av Galaktiska Federationen. De flesta striderna äger rum, likt i Jordens fall, inuti Mars där omfattande nätverk av tunnlar finns och Aries Prime som är den största basen på Mars. Mars kommer att återlämnas till ursprungsbefolkningen när planeten är fritagen.
I samband med detta så har även satelliter i omloppsbana runt Jorden med syfte att övervaka och styra robotiserade människor börjat förstöras för att förhindra aktivering av systemet styrd av en kvantdator.

Den 15:e april så genomfördes en operation för att konvertera vortexen vid Buckingham Palace från mörker till ljus. Ängelarmén, ledd av ärkeängel Mikael, attackerade först ovanifrån, sedan ljusarbetare från Jordens yta från alla håll. Till sist attackerade reptiliernas motståndsrörelse underifrån. Trots att elitreptilier strömmade till från hela Jorden yta, och slogs för var det trodde var sin arts överlevnad, så fick de ge upp när de började slåss mot reptilierna inuti Jorden och insåg att även reptilier är förslavade. Vortexen, som är större än den vid Vatikanstaten, kunde därefter konverteras från mörker till ljus genom att överösas med massvis av vitt rent ljus. De flesta reptilier har tack vare händelsen konverterats till högre frekvens. En handfull av reptileliten kunde rymma undan via underjordiska gångar. Det dagliga vid bl a slottet kan fortsätta via kloner. Detta möjliggör bl a för visselblåsare inom en rad områden att komma ut i offentligheten som tidigare har undertryckts på olika sätt. Hjälp även eskotera prins Philips själ säkert till den Galaktiska Centrala Solen.

Stora mängder med reptilier, som fanns under Indiska Oceanen, har tagits bort från Jorden. Det har lett till att Jordens genomsnittliga frekvens har höjts avsevärt.

Det är sedan 11:e juni officiellt att nazisterna har övergett Antarktis. Troligtvis genom portalen där som går till deras bas i Aldebaran.

Rensandet av Chimeragruppen fortsätter. Kriget mellan ljuset och mörkrets styrkor gällande Chimeras underjordiska baser är maximerade och den slutliga striden som leder till att ljusets styrkor fritar baserna förväntas ske snart. Chimeras underjordiska komplex, som sträcker ut sig under centrala delen av östra Konto och under största delen av Rwanda och Burundi är inte befriade än och gisslan där och i andra baser är fortfarande i behov av vår assistans i form av meditation. Det underjordiska kriget leder till jordbävningar och vulkanutbrott. Galaktiska Federationens Flotta, och speciellt Ashtarkommandot, Plejadianska och Sirianska flottan, kommer närmare jordytan och kvantkanonen Mjölner används i låg jordbana i 20-kantig formering för att fortsätta rensa kvantonormaliteter och alla fysiska och ickefysiska exotiska vapen som de mörka styrkorna har på och i Jorden. Mjölner riktar speciellt in sig på det eteriska skalära vapennätet som skapades av Orions mörka krafter under invasionen år 1996.

Det är önskvärt att meditera Livsblomman regelbundet för att återställa Jordens energinät. Meditera även för att förhindra krig i Ukraina och Syrien.

Flower of life Rainbow vortex

Uppdrag & vision

Kosmologika har som målsättning att sprida kunskap om Universum samt mänsklighetens strävan att utforska denna. Kosmologika baseras på en grundsyn att Universum finns till för att utveckla och hysa liv som kan observera det. Informationen är uppbyggd kring ett antal olika ämnesområden, illustrerade av ikonerna nedan, med ett delvis historiskt perspektiv inklusive biografier om flera av de vetenskapsmän som har deltagit i ämnenas utveckling.

Astrobiologi är hur liv bildas och sprids i Universum. Accepterar man tanken att liv existerar på andra ställen än Jordens yta så öppnar sig en spännande värld upp som påverkar nästan allt. Astronomi sammanfattar mänsklighetens stora framsteg med att börja utforska Universum med gravitationsvågor och hur vi upptäcker exoplaneter som kan hysa liv. Rymdfart fokuserar på mänsklighetens rymdprojekt för att utforska Universum. Stjärnorna är en absolut förutsättning för att kunna skapa någon form av liv. Svarta hål är troligtvis Universums intressantaste objekt med kopplingar till entropi och kan lagra information på sin händelsehorisont. Kosmologi visar hur Universums naturkonstanter är kritiska för om liv kan utvecklas. Relativitetsteorin beskriver hur stora massor rör sig i hastigheter nära ljusets. Kvantgravitation är sammanfogandet av relativitetsteorin med kvantmekaniken och behövs för att beskriva extrema situationer med höga koncentrationer av energi och hastigheter. Vetenskapsmännen är biografier om de personer som har utvecklad de teorier som beskriver stora delar av fysiken.

Astrobiologi (Courtesy Jenny Mottar)
Astronomi - Hästhuvudnebulosan (Courtesy NOT) Rymdfart - SpaceX-raket (Courtesy SpaceX)
Svarta hål - Svarta hålet Powehi i M87 (Courtesy EHT) Stjärnorna - Solen i vätets alfalinje Kosmologi - Krusningar i mikrovågsbakgrunden (Courtesy WMAP)
Relativitetsteorin - Einsteins fältekvationer Kvantgravitation (Courtesy Perimeter Institute for theoretical physics)
Vetenskapsmännen - Albert Einstein i Bern 1905 (Courtesy The Albert Einstein Archives, Hebrew University of Jerusalem. Photo by Lucien Chavan)

Framsteg inom astronomin

Tillsammans med matematiken och filosofin så är astronomin en av de absolut äldsta existerande vetenskaperna. Trots att ämnet har funnits med länge så händer det mer än någonsin inom astronomin. Under de senaste åren har bl a följande inträffat:

Intergalaktiska nyheter

Biografin om Nikola Tesla (1856-1943) har utarbetats under ett års tid och innehåller väsentlig information och modern tids främsta uppfinnare och fysiker som inte finns t ex på Wikipedia. T ex att han föddes på planeten Venus, patenterade gratis energi, kommunikationsutrustning som kan kommunicera med andra sidan av Vintergatan och flygande tefat, fick ett Nobelpris samt ligger bakom nio andra Nobelpris (2021-06-21).

Det är Stor konjunktion mellan Jupiter och Saturnus 21:a december år 2020 kl 19:20 CET. Planeterna har inte varit så nära varandra på himlen sett från Jorden sedan år 1653. Detta medför att ett vortex öppnas upp som möjliggör uppstigning (2020-11-25).

Nobelpriset i fysik år 2020 tilldelas dels Roger Penrose (1931- ) för upptäckten av att skapandet av svarta hål är en robust förutsägelse av den allmänna relativitetsteorin. Andra halvan går delat till Reinhard Genzel (1952- ) och Andrea Ghez (1965- ) för upptäckten av ett supermassivt kompakt objekt i mitten av vår galax (2020-10-08).

Sfäriska Varelse Alliansen har förhandlat frihet för Jordens innevånare. Det är nu upp till oss varelser på Jorden att öka vårt medvetande och bli så goda personer som möjligt (2020-01-09).

Google

©Copyright 1996-2021. Sidorna uppdaterades av Christian Målmark senast den 6:e juli 2021.