Kosmologika logo
Om Universums natur samt mänsklighetens strävan att utforska denna

Stormen

Befriandet av Jorden

Galaktiska Federationen av Världars operationer i Solsystemet innanför Månens radie, samt inuti Jorden, har varit framgångsrika under september och oktober månad år 2020 med resultatet att Mörka Flottan (Nacht Waffen) samt Illuminaternas utbrytarkomplex har utraderats. Massmeditationerna har hjälpt deras framgångar. Nu återstår Drakoreptilier endast inuti Jorden samt på Jordens yta som har varit i reinkarnationscykeln som människor de senaste 26000 åren och organiserat sig som Illuminater samt Cabal.

Det är sedan 11:e juni officiellt att nazisterna har övergett Antarktis. Utomjordingarna har lämnat Antarktis via portalen där som går till deras bas i Aldebaran. Medan jordbor i NachtWaffen och Djupa Statens militärindustriella komplex har lämnat med båt till framförallt Argentina.

Ett uppdaterat fritt Internet

Måndagen den 4:e oktober gick stora delar av Internet ner under ett antal timmar då bl a Facebook, WhatsApp, Instagram, Zoom låg nere. Det som hände var att de negativa utomjordingarnas åtkomst och kontroll av Internet, via CIA och andra underrättelsetjänster, kopplades bort. Internetutrustningen byts ut mot lågfrekvens, som även är en del av den mentala kontrollen, till högfrekvent utrustning som dessutom inte kan hackas av de lågfrekventa utomjordingarna.

Aktivering av Star Fence

Satelliter (Star Link) i omloppsbana runt Jorden, ursprungligen med syfte att övervaka och fjärrstyra robotiserade människor, har deaktiverats för att förhindra aktivering av fjärrstyrning av människor som tagit vaccinet. Dessa fjärrstyrdes via elektromagnetiska skalära kvantdatorer som Röda Drottningen under Denvers flygplats och den under EUs högkvarter i Bryssel. Star Link ersätts med satelliter för Star Fence som nu skyddar Jorden från negativ utomjordisk påverkan.

Rensandet av negativa utomjordingar inuti Jorden

Den 5:e oktober år 2021 återstår 5 % av individerna hos de negativt orienterade utomjordiska raserna och baserna som skall rensas bort inuti Jorden. Se aktiviteten inuti Jorden hos USGS.

Dessa kunde tas om hand efter det att de tekniskt avancerade Chimeraspindlarna har eliminerats inne i Jorden och i deras rymdskepp. Spindeldrottningen, som har legat bakom förstörelsen av templen i Atlantis, Spanska Inkvisitionen och dagens pedofilringar, har bortförts till den Galaktiska Centrala Solen.

Alla Chimeraspindlar under jord är nu borttagna inklusive dem som finns i de jättedjupa baserna i genomsnitt tretton kilometer ner precis ovanför Mohorovicic-diskontiuiteten. Även Spindelkungen, som var den väsentliga ockulta kraften bakom otaliga krig genom mänsklighetens historia, är borttagen.

Även det spindelpar som kom från Rigels planetsystem år 1996 och befann sig under sjön Kivu i Kongo är borttaget. Den manliga spindeln var den huvudsakliga ockulta kraften bakom karantänen på planeten Jorden och nedstängningar i samband med Coronavirus. Den kvinnliga spindeln var den huvudsakliga ockulta kraften som förhindrar själskontakt och ovillkorlig kärlek.

Galaktiska Federationen har tillsammans med motståndsrörelsen lyckats att rensa alla Chimeras underjordiska baser efter ett signifikant blixtkrigsgenombrott den tionde februari år 2021. Jordalliansen och GFV har därmed kontroll över domänen inuti Jorden. Ljusstyrkorna har också lyckats att rensa i stort sett alla negativa exotiska vapen av kvantsuperpositionstyp och Chimerateknologier, och har upplöst den eteriska och skalära teknologin av s k Schwabkvantmatristyp, vilket är det huvudsakliga energifältet bakom den Stora Nollställningen (The Great Reset). Nu när denna Schwabmatris har upplösts, så faller hela Djupa Statens plan långsamt isär. Positiva drakstyrkor på ytan är väldigt aktiva bakom ridån och gör aktiva motåtgärder mot Jesuiterna och deras planer på den Stora Nollställningen.

Stora mängder med reptilier, som fanns under Indiska Oceanen, har tagits bort från Jorden under april månad år 2021. Rimligtvis med underjordisk koppling till Djupa Statens militärbas Diego Garcia där omfattande trafik till dess kolonier i och utanför Solsystemet har skett. Det har lett till att Jordens genomsnittliga frekvens har höjts avsevärt.

Telosianernas civilisation, med huvudstaden Telos under Mount Shasta, är i slutfaserna av utrensningen av Ciakahrreptilier som hade infiltrerat civilisationen. Telosianerna har gått med Galaktiska Federationen och Jordalliansen.

Rensandet av Chimeragruppen är i stort sett slutfört i juli månad år 2021. Den slutliga striden mellan ljuset och mörkrets styrkor gällande Chimeras underjordiska baser har skett och ledde till att ljusets styrkor fritog baserna. Chimeras underjordiska komplex, som sträckte sig ut under centrala delen av östra Kongo och under största delen av Rwanda och Burundi är befriat. Det underjordiska kriget ledde till jordbävningar och vulkanutbrott som kändes av på Jordytan. Galaktiska Federationens Flotta, och speciellt Ashtarkommandot, Plejadianska och Sirianska flottan, kommer närmare jordytan och kvantkanonen Mjölner används i låg jordbana i 20-kantig formering för att fortsätta rensa kvantonormaliteter och alla fysiska och ickefysiska exotiska vapen som de mörka styrkorna har på och i Jorden. Mjölner riktar speciellt in sig på det eteriska skalära vapennätet som skapades av Orions mörka krafter under invasionen år 1996.

Befriandet av Månen

Månen har fritagits av Galaktiska Federationen i mars månad år 2021. Tretton utomjordiska baser på Månens baksida har tömts av Galaktiska Federationen och Jordalliansen.

En maskin opererad av Maytra som har skickat ut lågfrekvent strålning mot Jorden under lång tid, med syftet att sänka människors och djurs frekvens på planeten, har demonterats. Den har tillfälligt ersatts med en apparat som skickar ut positiv strålning eftersom människan har blivit beroende av denna strålning och behöver avvänjas under en tid.

Det är upp till Jordens självständiga befolkning att bestämma vad som skall göras med himlakroppen. Det finns flera företag närvarande på Månen styrda av människor där vars aktiviteter behöver styras upp av Jordens nya ledare. Månens frekvens har höjts avsevärt vilket ger mer spektakulära fullmånar och en mer positiv påverkan på oss människor och speciellt kvinnans cykler kopplat till Månen. Bl a USA, Ryssland, Kina och Frankrike planerar att besöka Månen mer regelbundet inom bara några års tid som en del av Artemisavtalet.

En ny stor bas har byggts på Månen med teknologi som gör den openetrerbar för de negativa utomjordingar som har varit intresserade av Jorden av olika anledningar. Teknologin har getts av GFV och ger skydd från de energivapen och frekvenshackningsvapen som Ciakahrr och Nebu i Orionalliansen har. Väggarna i basen är baserad på samma teknologi som används i portaler.

Från basen på Månen övervakas satellitsystemet Space Fence av US Space Command som har byggts av Lockheed-Martin och SpaceX (TBC) baserad på avancerad interdimensionell teknologi tillhandahållen från GFV som förhindrar att oauktoriserade ETVer kommer till/i Jorden inklusive via skapande av portaler och maskhål.

Befriandet av Mars

Dark Fleet Haunebu ARVs seen from Thor Han Scout Ship ETV near Mars during The Storm (Courtesy Elena Danaan) GFW delivering weapons to the Martinan Resistance of 2020-05-07 (Courtesy Elena Danaan)

Mars har befriats från negativt inflytande den 7:e september år 2021. Huvudportalen till den mörka Ciakahrralliansens huvudkvarter i Aldebaran på Mars har stängts vilket omöjliggör för dem att ta sig tillbaka till deras huvudkvarter Aries Prime på Mars. Befolkningen ursprungligen från Jorden som har varit slavar på Mars i årtionden, som var miljoner till antalet, håller på att skickas tillbaka till Jorden; vilket är en enorm operation. De som har varit utsatt för mentalkontroll, MK Ultra, tas till Månen och LOC där trauman läks med frekvenser vilket går mycket snabbare och är effektivare än psykiatrisk behandling.

Operationer mot planeten Mars påbörjades den 7:e april år 2021 av Marsalliansen och Galaktiska Federationen för att frigöra planeten från negativt inflytande. Det var framförallt Ciakahrreptilierna och Oriongruppen Nebu, samt den nazistiska utbrytarcivilisationen från Jorden som de stödjer, som hade baser där med upp till miljontals slavar. Motståndsrörelsen på Mars (Galuuka), bestående huvudsakligen av ursprungsbefolkningen av ganska positivt orienterade ödleliknande humanoider, beväpnades av Galaktiska Federationen och var tack vare sin krigaranda förmåga att frigöra planeten ganska snabbt. De flesta striderna ägde rum, likt i Jordens fall, inuti Mars där omfattande nätverk av tunnlar finns och Aries Prime som är den största basen på Mars. Mars håller på att återtas av ursprungsbefolkningen nu när planeten är fritagen.

Månen Phobos, som har styrts av Grå från Zeta-Reticuli B, har befriats. Människor har där försetts med spårningschip, tillverkade av Siemens, innan de fraktats vidare till bl a Mars. Månen Deimos, som har styrts av Grå Maytra, håller på att befrias och innehåller mängder med slavar från Jorden som hålls som gisslan. Vilket har förlängt befrielseprocessen tidsmässigt.

Befriandet av Ceres

Dvärgplaneten och största asteroiden i asteroidbältet Ceres har befriats. Den har befolkats av Djupa Staten sedan 1950-talet. Det fanns en befolkning på 225000 år 2000 som förmodligen har växt till ca en miljon sedan dess. En stor del av denna är civil befolkning som huvudsakligen kommer ifrån Jorden dels via den stora hjärndräneringen (Big Brain Drain).

Galaktiska Federationen av Världar, Zeneateanska rådet och Jordalliansen kom officiellt i augusti år 2021 fram till efter långvarigt övervägande att eftersom Ceres har en stor civil koloni, som har existerat tillräckligt länge för att officiellt kalla dem för planetär befolkning så kan inte dvärgplaneten evakueras[3]. Den stora militära delen, som består av Nachtwaffen och som har styrt planetoiden sedan 1950-talet då den började befolkas av människor från Jorden, kommer att drivas bort från Ceres via avtal i första hand och militärt våld i andra hand. Ceres kommer att bli en officiell fri värld på sikt. Lokalbefolkningen har tränats för att kunna hjälpa sig själva att ta över styret av sin dvärgplanet.

Skapandet av Star Fleet

Det har under juli månad år 2021 hållits möten vid Ashtarkommandots rymdstation vid Jupiter där delegater från fjorton länder på Jorden deltar i en konferens liknande de vid Jalta efter Andra Världskriget. Det har bestämts att USA skall leda utvecklingen av en global rymdstyrka som skall baseras på Solar Warden och Space Force som övriga rymdåkande länder kommer att stödja.

US Space Command, ledd av general James Dickinson, koordinerar sedan år 2021 all rymdaktivitet av Förenta Staternas Space Force och Flotta samt Australien, Kanada, Frankrike, Tyskland, Nya Zeeland och Storbritannien. Vilket tillsammans kallas för Combined Space Operations Initiative som övervakar Solsystemet via Jordalliansen. Även om Ryssland och Kina först inte ville skriva under Artemis Accords så kommer Kina vara med och bl a leverera råmaterial till rymdskeppen. Rymdskeppen kommer troligtvis att byggas i ett annat stjärnsystem för att minska risken för infiltration av negativa krafter.

Manifesterande av ljusets tidslinje

Den globala massmeditationen för Uppstigning (Ascension) och dess optimala tidslinje i Vattumannens stjärntecken, som hölls morgonen den 5:e april år 2020 kl 04:45, gick enligt bästa förväntan med 1,1 miljoner mediterande. Man kunde se att det elektromagnetiska fältet i Jordens atmosfär (Schumannresonans) påverkades kraftigt av massmeditationen. Utvärderingen är att dödligheten har minskat väsentligt hos Coronaviruset sedan denna händelse, den optimala tidslinjen för Jorden har säkrats och att den Kosmiska Centrala Solen har skickat ljusgivande partiklar till Jorden för första gången någonsin.

Den 21:a december år 2020 inträffade den stora konjunktion mellan Jupiter och Saturnus på midvinterdagen som innebar början på Vattumannens tidsålder. Kl 19:22 CET nådde en mycket stark puls av energi, bestående av ren galaktisk kärlek, Jordens yta från det supermassiva svarta hålet i galaxen M87. Den tog bort primär anomali nära planetens yta och gav stort omedelbart helande av mycket trauma. Meditationen, där 400000 människor deltog, hjälpte även för ljusstyrkorna att förankra rent ljus på Jordens yta för första gången sedan år 1996. Varelser av ljus kunde i och med detta studera Matrisens kvantuppbyggnad i detalj vars större förståelse nu möjliggör borttagning av de mörkas exotiska kvantteknologier, i form av implantat, i snabb takt.

Age of Aquarius Final Activation

Uppdrag & vision

Kosmologika har som målsättning att sprida kunskap om Universum samt mänsklighetens strävan att utforska denna. Kosmologika baseras på en grundsyn att Universum finns till för att utveckla och hysa liv som kan observera det. Informationen är uppbyggd kring ett antal olika ämnesområden, illustrerade av ikonerna nedan, med ett delvis historiskt perspektiv inklusive biografier om flera av de vetenskapsmän som har deltagit i ämnenas utveckling.

Astrobiologi är hur liv bildas och sprids i Universum. Accepterar man tanken att liv existerar på andra ställen än Jordens yta så öppnar sig en spännande värld upp som påverkar nästan allt. Astronomi sammanfattar mänsklighetens stora framsteg med att börja utforska Universum med gravitationsvågor och hur vi upptäcker exoplaneter som kan hysa liv. Rymdfart fokuserar på mänsklighetens rymdprojekt för att utforska Universum. Stjärnorna är en absolut förutsättning för att kunna skapa någon form av liv. Svarta hål är troligtvis Universums intressantaste objekt med kopplingar till entropi och kan lagra information på sin händelsehorisont. Kosmologi visar hur Universums naturkonstanter är kritiska för om liv kan utvecklas. Relativitetsteorin beskriver hur stora massor rör sig i hastigheter nära ljusets. Kvantgravitation är sammanfogandet av relativitetsteorin med kvantmekaniken och behövs för att beskriva extrema situationer med höga koncentrationer av energi och hastigheter. Vetenskapsmännen är biografier om de personer som har utvecklad de teorier som beskriver stora delar av fysiken.

Astrobiologi (Courtesy Jenny Mottar)
Astronomi - Hästhuvudnebulosan (Courtesy NOT) Rymdfart - SpaceX-raket (Courtesy SpaceX)
Svarta hål - Svarta hålet Powehi i M87 (Courtesy EHT) Stjärnorna - Solen i vätets alfalinje Kosmologi - Krusningar i mikrovågsbakgrunden (Courtesy WMAP)
Relativitetsteorin - Einsteins fältekvationer Kvantgravitation (Courtesy Perimeter Institute for theoretical physics)
Vetenskapsmännen - Albert Einstein i Bern 1905 (Courtesy The Albert Einstein Archives, Hebrew University of Jerusalem. Photo by Lucien Chavan)

Framsteg inom astronomin

Tillsammans med matematiken och filosofin så är astronomin en av de absolut äldsta existerande vetenskaperna. Trots att ämnet har funnits med länge så händer det mer än någonsin inom astronomin. Under de senaste åren har bl a följande inträffat:

Intergalaktiska nyheter

Många viktiga personer för frigörandet av Jorden från slaveriet vi stått under under lång tid, inklusive avslöjandet att utomjordiskt liv existerar, har dött av olika anledningar den senaste tiden:
Kanadas före detta försvarsminister och UFO-avslöjare Paul Hellyer (1923-2021) dog i konsekvenserna av ett kraftig fall. Han är den högsta officiella tjänsteman som målmedvetet har gått med att utomjordiskt liv existerar och är här.
Super Rocket Scientist David Adair (1954-2021) dog 2021-07-03 efter att de senaste året ha pratat om han i den nya tidseran skulle revolutionera rymdfarten med sina fantastiska uppfinningar. Han hade gjort sig själv till försökskanin genom att medvetet injicera sig med Modernas Covid-19-vaccin, och flera andra, för att se effekterna på sin kropp. Han hade en bok på över 400 sidor på gång men gav aldrig ut denna.
CIA-agenten Robert David Steele (1952-2021), som höll på med den Andra Amerikanska revolutionen Big Bat USA, dog i "Covid-19 inducerad lunginflammation" medan han behandlades i respirator.
Patentillustratören Mark McCandlish (1953-2021), en av de främsta vittnena i avslöjanderörelsen som började år år 2001 ledd av Steven Greer, dör av ett hagelskott i huvudet 2021-04-13 någon månad innan kongressförhören om existensen av utomjordiska flygande farkoster skulle påbörjas (2021-09-27).

Space Fence har byggts runt Jorden, ett teknologiskt avancerat nätverk av satelliter med teknologi från Galaktiska Federationen av Världar, som skyddar planeten från fortsatt intrång av negativt utomjordingar (2021-09-14).

Det har beslutats att Ceres kommer att bli en egen civilisation eftersom det är så många civila som har varit där sedan 1950-talet. Nazisterna som har drivit planetoiden fram tills nu tvingas att lämna asteroiden frivilligt eller annars med våld (2021-08-30).

Mars har befriats från negativt utomjordiskt inflytande efter en intervention av Galaktiska Federationen av Världar och Marsalliansen som har genomförts på relativt kort tid. I storleksordningen en miljon människor, som har varit slavar där, har evakuerats till Jorden. De med PTSD tas först till Månen för att där behandla deras kroppar med helande ljudfrekvenser för att hela dess trauman (2021-07-30).

Månen har befriats från negativt utomjordiskt inflytande efter hårda strider. Maskinen där som har tvingat kvar själarnas reinkarnationer i 3D i Jordens själskomplex har monterats ner av GFV efter tusentals år (2021-03-30).

Antarktis har befriats från Nachtwaffen, Ciakahrr och dess allierade efter hårda strider med Jordalliansen. (2021-03-30).

Biografin om Nikola Tesla (1856-1943) har utarbetats under ett års tid och innehåller väsentlig information och modern tids främsta uppfinnare och fysiker som inte finns t ex på Wikipedia. T ex att han föddes på planeten Venus, patenterade gratis energi, kommunikationsutrustning som kan kommunicera med andra sidan av Vintergatan och flygande tefat, fick ett Nobelpris samt ligger bakom nio andra Nobelpris (2021-06-21).

Det är Stor konjunktion mellan Jupiter och Saturnus 21:a december år 2020 kl 19:20 CET. Planeterna har inte varit så nära varandra på himlen sett från Jorden sedan år 1653. Detta medför att ett vortex öppnas upp som möjliggör uppstigning (2020-11-25).

Google

©Copyright 1996-2021. Sidorna uppdaterades av Christian Målmark senast den 16:e november 2021.