Copyrightvillkor och disclaimers

Om du hämtar information ifrån en källa bör du alltid hänvisa till denna och detta gäller även i detta fall; ha med en referens eller länk till Kosmologika! Du får gärna använda information i Kosmologika för skolarbeten och andra liknande icke kommersiella arbeten om du omarbetar informationen och ger den din egen prägel. Kom dock ihåg att du inte får använda information som presenteras på någon av Kosmologikas sidor i dess nuvarande form eller idéer som presenteras på Kosmologika och detta gäller speciellt om du har tänkt göra någon kommersiell produkt eller en hemsida på nätet liknande Kosmologika.

Tyvärr så har det förekommit fall där personer har kopierat stora mängder information rakt av ifrån Kosmologika utan att ens fråga först, lagt ut den på Internet och inte ens haft med en referens till Kosmologika där de belyser var informationen kommer ifrån. Upptäcker du sådana fall så är jag tacksam om du meddelar mig om detta eftersom det blir svårare och svårare att kontrollera det själv med ett snabbt växande Internet.

Jag har ansträngt mig för att göra informationen i Kosmologika så "sann" som möjligt men kan inte ansvara för att all information är riktig in i minsta detalj eller till och med att större misstag har gjorts. Jag tar inte ansvar för eventuella konsekvenser hos personer som är till följd av felaktig information. Om du upptäckter felaktigheter var snäll och meddela mig detta!

Ett stort tack riktas till Robert Nyqvist som utvecklat LaTex2GIF och därmed möjliggjort de eleganta formlerna på Kosmologika. Programmet omvandlar LaTex-formler som matas in programmet till postsciptgrafik och använder automatiskt GhostScript för att omvandla grafiken till gif-bilder.

Tillbaka till Kosmologikas hemsida