Referenser & litteratur

Kvantgravitation

Böcker för lekmän

Greene, Brian: "The Elegant Universe: Superstrings, Hidden Dimensions and the Quest for The Ultimate Theory", W. W. Norton & Company, 1999.

En mycket intressant och ingående bok för lekmän om strängteorin av en vetenskapsman i branschen. är mycket mer ingående och avancerad än Novas dokumentär med samma namn, som för övrigt boken är baserad på. Medan filmen till stor del handlar om kvantmekaniken samt relativitetsteorin, som strängteorin förenar, så handlar boken verkligen om strängteorin och beskriver boken denna ingående i två tredjedelar av texten. Boken finns översatt till svenska av Hans-Uno Bengtsson under titeln "Ett utsökt universum" och är mycket billig (ca 70 kr i pocketversion). är ett måste att läsa för de som är intresserade av strängteori och fysikens utkanter!

Artiklar för lekmän

Arkani-Hamed, Nima & Dimipoulos, Savas & Dvali, Georgi: "The Universe's unseen Dimensions", Scientific American, Augusti 2000, s. 62-69.

Om de extra dimensionerna inom strängteorin.

Duff, Michael J.: "The Theory formerly known as Strings", Scientific American, 2003.

Oskar Klein-professorn vid Michigan Center for Theoretical Physics i Ann Arbour, berättar om den Andra supersträngsrevolutionen.

Freedman, Daniel Z. & Nieuwenhuizen, Peter van: "Supergravity and the unification of the Laws of Physics", Scientific American, Februari 1978.

Om kvantmekanisk teori för gravitation som troligtvis måste vara supersymmetrisk.

Green, Michael: "Superstrings", Scientific American, September 1986, Volym 255, Nummer 3, s. 44-56.

En bra artikel av en av strängteorins främsta forskare, som var väldigt up-to-date när den kom, och som beskriver både historiken bakom strängteorin och framförallt hur teorin fungerar med många bra förklarande bilder.

Haber, Howard E. & Kane, Gordon L.: "Is Nature Supersymmetric?", Scientific American, Juni 1986, Volym 254, Nummer 6, s. 42-50.

En artikel om vad supersymmetri är för något.

Hooft, Gerard 't: "Gauge Theories of the Forces between elementary Particles", Scientific American, Juni 1980.

Om symmetrier allmänt inom måttsymmetrier (gauge symmetry).

Schwarz, John: "Dual-Resonance Models of Elementary Particles", Scientific American, Februari 1975, s. 61-67.

En artikel av historiskt intresse och för att förstå vad dualresonansmodellen är för något och hur de första strängteorierna uppkom ur denna.

Schwarz, John: "Resuscitating Superstring Theory", New Scientist, 16 november 1987, 1[25]:15.

Schwarz berättar om upptakten till strängteorin och de utmaningar och problem som han och hans kollegor stod inför. Tyvärr måste man ha medlemsskap numera för att läsa artikeln.

Townsend, Paul : "Unity from Duality", Physics World, Volym 8, Nummer 9, September 1995, s. 1-6.

Paul Townsend, den andra personen bakom den Andra supersträngsrevolutionen tillsammans med Edward Witten, förklarar bl a vilken betydelse som dualitet har för revolutionen.

Witten, Edward: "Magic, Mystery, and Matrix", Notices of the AMS, Volym 45, Nummer 9, Oktober 1998.

Mycket insiktsfull artikel skriven av dagens Albert Einstein. Läsaren får en förklaring till vad fysikens ansträngningar under 1900-talet har gått ut på i ett nötskal och hur problemen kan tänkas lösas med strängteori.

Böcker för studenter

Green, Michael; Schwarz, John & Witten, Edward: "Superstring Theory: Volume 1, Introduction", Cambridge University Press, 1988.

Mycket har hänt inom strängteorin sedan denna monografi publicerades. Den är dock en viktig referens ur några aspekter. Den avancerade läsaren får en historisk insikt i utvecklingen av strängteori ur teorin för stark växelverkan, det finns avsnitt om matematiken bakom strängteorin som ger de verktyg som behövs för att börja leka med strängar samt författarna är giganterna inom ämnet och genier brukar vara duktiga på att förklara.

Green, Michael; Schwarz, John & Witten, Edward: "Superstring Theory: Volume 2, Loop Amplitudes, Anomalies and Phenomenology", Cambridge University Press, 1988.

Är liksom volym I en numera något föråldrad bok. Är dock fortfarande läsvärd för den avancerade läsaren ur vissa aspekter.

Johnson, Clifford V.:"D-Brane Primer", http://arxiv.org/abs/hep-th/0007170, 1988.

Föreläsningsanteckningar om D-bran som författaren har lagt ut på nätet.

Penrose, Roger: "The Road to Reality - A complete Guide to the Laws of the Universe", Jonathan Cape, 2004.

En unik bok skriven av en av de mest lämpade för att göra detta eftersom Roger Penrose kanske är den vetenskapsman som har bäst insikt i matematik och fysik. Boken bygger på ett mycket insiktfullt sätt upp naturvetenskapen från Pythagoras sats via den avancerad matematik som behövs för att beskriva den fysik som behandlas i andra delen av boken. Detta inkluderar strängteorier och twistorer. Tack vare sättet att presentera materialet så är boken mycket inspirerande. Bäst behållning av boken har de som har en magisterexamen i matematik eller motsvarande. Saknar läsaren kunskaper i något ämne finns referenser till den främsta litteraturen.

Polchinski, Joseph: "String Theory, Volume 1: An introduction to the Bosonic String", Cambridge Monographs on Mathematical Physics, Cambridge University Press, 1998.

En modern bok om sträng teori för den avancerade läsaren av en framstående strängfysiker. Tar läsaren med rätt förkunskaper, och de är väldigt omfattande, till strängteorins frontlinje. Dock utan att ge den extra inspiration som GSW:s "Superstring Theory" kan ge.

Artiklar för studenter

Cremmer, E., Julia, B. & Scherk, Joël: "Supergravity Theory in 11 Dimensions", Physical Letters, 1978, Volym 76B, s. 409-.

Förvånande nog visas här att supergravitation är elvadimensionell, d v s en dimension mer än de supersymmetriska strängteorierna. Anledningen till detta förklarades inte förrän vid den andra strängrevolutionen år 1995.

Duff, Michael J.: "M-Theory (The Theory formely known as Strings)", arXiv:hep-th/9608117v3, 4 oktober 1996.

Oskar Klein-professorn vid Michigan Center for Theoretical Physics i Ann Arbour, berättar om den andra supersträngsrevolutionen på teknisk nivå.

Hull, C. M. & Townsend, Paul K.: "Unity of Superstring Dualities", http://arxiv.org/abs/hep-th/9410167, 16 oktober 1994.

Författarna kommer fram till att supersträngsteorin av typ IIA i själva verket är en ihoptryckt supermembranteori med ytterligare en tionde rumsdimension. Artikeln påbörjar den andra strängrevolutionen och triggar Edward Witten till att fullborda den genom att inse att fler av de fem supersträngsteorierna i själva verket är ihoptryckta.

Linde, Andrei: "Inflationary theory versus Ekpyrotic/Cyclic Scenario", http://arxiv.org/abs/hep-th/0205259

Linde beskriver i denna artikel tillägnad Stephen Hawkings 60 årsdag inflationsteorins ståndpunkt efter att ha blivit utmanad av den ekpyrotiska och cykliska versionen. Det verkar dock som om (den kaotiska) inflationsteorin har överlevt denna utmaning.

Montonen, Claus & Olive, David, Physics Letters, 1977, B72, s. 117-.

De beskriver en ovanlig symmetri mellan elektricitet och magnetism, något som normalt sett saknas inom elektromagnetismen. Denna är en av de fyra grundstenarna till den andra supersträngsrevolutionen.

Randall, Lisa & Sundrum, Raman: "An alternative to compactification", Physical Review Letters, 1999, 83(23), s. 4690-4693.

Här ges idén att anledningen till att gravitationen är mycket svagare är att gravitationen skapas på ett membran intill membranet som vi lever på samt att endast gravitationen kan ta sig ut från det intilliggande membranet.

Randall, Lisa & Sundrum, Raman: "A large Mass hierarchy from a small extra Dimension", Physical Review Letters, 1999, 83(17), s. 3370-3373. arXiv:hep-ph/9905211.

Här diskuteras "hierarkiproblemet", nämligen att W- och Z-bosonerna har en massa som är mycket mindre än den hos Planck-Wheeler-skalan.

Schwarz, John: "Reminiscences of collaborations with Joël Scherk", arXiv:hep-th/0007117v1, 14 juli 2000.

Schwarz berättar om minnena av Joël Scherk, som dog vid den ringa åldern av 35 år, och som var en av de främsta strängfysikerna fram till sin död. Parallellt med detta sammanfattar han strängteorins start och utveckling på ett rätt så vetenskapligt sätt.

Schwarz, John & Green, Michael: "Anomaly cancellations in supersymmetric D=10 gauge theory and superstring theory", Physics Letters B, 1984, Volym 149, s. 117-122.

Artikeln som orsakade den första strängteorirevolutionen.

Schwarz, John & Green, Michael: "Infinity cancellations in SO(32) superstring theory", Physics Letters B, 1985, Volym 151, s. 21-25.

Uppföljare till artikeln som orsakade den första strängteorirevolutionen.

Strominger, Andy & Vafa, Cumrun: "Microscopic Origin of the Bekenstein-Hawking Entropy", arXiv:hep-th/9601029, 14 februari 1996.

Härledning av entropi hos "extremal" svarta hål med strängteori.

Veneziano, Gabriele: "Construction of a Crossing-symmetric Regge-behaved Amplitude for linearly rising Regge trajectories", Nuovo Cim., 1968, Volym 57A, s. 190-.

Här publicerar han sin berömda formel för en fyrapartikelamplitud (Eulers formel) inom dualresonansmodellen som senare visar sig beskriva en sträng inom den bosoniska strängteorin.

Witten, Edward: "Duality, Spacetime and Quantum Mechanics", Physics Today, Maj 1997, Volym 50, Nummer 5, s. 28-33.

Edward Witten berättar själv på ett lagom tekniskt sett vad som ligger bakom den andra supersträngsrevolutionen och vilka saker som fick den att inträffa. Som vanligt är han väldigt insiktsfull...

Witten, Edward: "Reflections on the Fate of Spacetime", Physics Today, April 1996, Volym ?, Nummer ?, s. 24-30.

Edward Witten om strängteorin...

Witten, Edward: "String Theory Dynamics in various Dimensions", http://arxiv.org/abs/hep-th/9503124, 24 mars 1995. Ursprungligen publicerad i: Nuclear Physics, 1995, B443, s. 85-.

Artikeln som ledde till den andra strängrevolutionen.

Länkar på nätet

The official String Theory Web Site

Är en riktigt intressant sida om strängteori skriven av strängfysikern Patricia Schwarz, gift med John Schwarz (1941- ). är både grundläggande och avancerad i beskrivningarna av strängteori.

How faith in the fringe paid off for one scientist

Intressant intervju med John Schwarz (1941- ).

String Theory: An Evaluation

Tar en kritisk titt på olika aspekter av strängteori.

String Theory and the Unification of Forces

Ger en grundläggande introduktion till strängteori samt Standardmodellen.

Superstrings

Beskriver grunderna inom strängteori and hur den hjälper till att beskriva mikroskopiska svarta hål.

Superstrings: Einstein's Dream at the New Millennium

Strömmande ljudföreläsning (kräver RealPlayer) på 47 minuter av Sylvester James Gates Jr.

Intervju med Lisa Randall

Om braner, hierarkiproblemet, kompaktering och sequestering.

The Symphony of Everything

Presenterar grunderna inom strängteori genom rörliga bilder som illustrerar strängtyper, frekvenser och membran.

Tillbaka till Kosmologikas hemsida

© Copyright 2003- Christian Målmark E-postadress

Copyright © www.kosmologika.net. Materialet får skrivas ut och användas för personligt bruk. Användning i undervisningssyfte eller kommersiella syften är ej tillåten utan tillstånd. Läs mer här: https://www.kosmologika.net/Copyright.html.