Egenskaper hos de fem strängteorierna

Kvantgravitation

Det finns fem stycken strängteorier som förutsäger nio rumsdimensioner samt tidsdimensionen. Samtliga är supersymmetriska.

  • Typ 1: Har både öppna och slutna strängar. Gruppsymmetrin är SO(32).
  • Typ 2A: Har bara slutna strängar. Masslösa fermioner kan ha spinn i båda riktningar.
  • Typ 2B: Har bara slutna strängar. Masslösa fermioner kan bara spinn åt ett håll, en egenskap som heter chiral.
  • Heterotisk typ O: Har bara slutna strängar. Beroende på om strängarna rör sig åt ena eller andra hållet så har de olika egenskaper, en egenskap som heter heterotisk. Grupp symmetrin är SO(32).
  • Heterotisk typ E: Har bara slutna strängar. Beroende på om strängarna rör sig åt ena eller andra hållet så har de olika egenskaper, en egenskap som heter heterotisk. Gruppsymmetrin är E8xE8.

Elvadimensionell supergravitation: Denna punktbaserade teori för supergravitation är även den släkt med M-teorin.

Tillbaka till Kosmologikas hemsida Nästa sida
Copyright © www.kosmologika.net. Materialet får skrivas ut och användas för personligt bruk. Användning i undervisningssyfte eller kommersiella syften är ej tillåten utan tillstånd. Läs mer här: https://www.kosmologika.net/Copyright.html.