Gravitationen och strängteori

Kvantgravitation

En av vibrationsformerna hos strängarna har ingen massa och spinn 2. Detta är precis det som gravitonen har. Alltså förutsäger strängteorin, som från början var en teori för att studera mikrokosmos, gravitationen. Detta är troligtvis den största upptäckten som har gjorts inom strängteorins snart 40-åriga historia.

Tillbaka till Kosmologikas hemsida Nästa sida
Copyright © www.kosmologika.net. Materialet får skrivas ut och användas för personligt bruk. Användning i undervisningssyfte eller kommersiella syften är ej tillåten utan tillstånd. Läs mer här: https://www.kosmologika.net/Copyright.html.