M-teori

Kvantgravitation

Edward Witten (1952- ) och Paul Townsend (1951- ) visade år 1995 att de fem supersymmetriska strängteorierna är identiska om man introducerar en tionde rumsdimension och skippar strängarna till förmån för (mem-)bran. M-teorin i elva rumtidsdimensioner är identisk med typ IIA-strängteorin i tio rumtidsdimensioner om den elfte dimensioner rullar ihop sig till en cirkel. Typ IIB-strängteorin är dual med typ IIA-teorin vilket även sammanfogar denna med M-teorin. Rullar man istället ihop den elfte dimensionen till ett linjesegment blir M-teorin identisk med den heterotiska E8xE8 strängteorin. Denna är i sin tur kopplad till de två SO(32)-strängteorierna genom dualiteter.

Strängteorin är alltså inte längre huvudsakligen en teori om strängar som man trodde de första 30 åren utan snarare om (mem-)bran i olika dimensioner! Forskarna har ännu ingen aning om helheten med denna.

Tillbaka till Kosmologikas hemsida Nästa sida
Copyright © www.kosmologika.net. Materialet får skrivas ut och användas för personligt bruk. Användning i undervisningssyfte eller kommersiella syften är ej tillåten utan tillstånd. Läs mer här: https://www.kosmologika.net/Copyright.html.