Twistorer

Kvantgravitation

Är ett angreppssätt för att förena relativitetsteorin med kvantfältteorin. Upptäcktes och utvecklandes av Roger Penrose (1931- ) som fortfarande är världsledande inom området. Har blivit intressant inom strängteorin de senaste åren.

Tillbaka till Kosmologikas hemsida Nästa sida
Copyright © www.kosmologika.net. Materialet får skrivas ut och användas för personligt bruk. Användning i undervisningssyfte eller kommersiella syften är ej tillåten utan tillstånd. Läs mer här: https://www.kosmologika.net/Copyright.html.