Svarta hål har inget hår


Svarta hål - Huvudsidan
Svarta hål - Från då till nu
Därför kallas de för svarta hål
Varför är ett svart hål svart?
Olika typer av svarta hål
Svarta hål har inget hår
Svarta hål som kärnkraftverk
Svarta hål är inte helt svarta
Svartahålmekanikens lagar
Singulariteter i svarta hål
Svartahålmekanikens lagar
Så driver svarta hål kvasarer
Vilka stjärnor blir svarta hål
Existerar verkligen svarta hål?
Bilder på misstänkta svarta hål
Hur kan svarta hål upptäckas?
Varför finns svarta hål?
Forskning om svarta hål
Maskhål
Svarta hål - Ordlista
Svarta hål - Referenser & Litteratur

När ett objekt kollapsar till ett svart hål så förlorar det nästan alla egenskaper som det hade innan kollapsen. Endast tre egenskaper kvarstår, nämligen massa, rörelsemoment samt elektrisk laddning. Att dessa egenskaper kvarstår beror på att det krävs fjärrverkande fält som förmedlar egenskaperna och gravitationen förmedlar de första två och elektromagnetismen den sista.

Just att nästan alla egenskaper försvinner vid bildandet av det svarta hålet och att man inte kan återskapa de egenskaper som ett objekt hade innan det drogs ned i det svarta hålet brukar kallas för att svarta hål inte har något hår. Detta snärtiga uttryck myntades av John Archibald Wheeler år 1971. När en stjärna med godtyckliga egenskaper kollapsar till följd av att kärnreaktionerna i dess inre upphör (givetvis så förutsätts att stjärnan är tillräckligt massiv) så försvinner alla överflödiga egenskaper och lämnar objektet. Att så är fallet garanteras av Prices sats, formulerad av Richard Price, som säger att

"alla ohomogeniteter i rumtidsgeoemetrin utanför ett svart hål kommer att strålas bort".

I slutet på 1980-talet upptäckte man att ytterligare en egenskap blir kvar vid bildandet av svarta hål. Kvantmekanikens lagar ger upphov till att ett kvantfält blir kvar på mikroskopiska avståndsskalor.

Tillbaka till Kosmologikas hemsida Nästa sida
Copyright © www.kosmologika.net Materialet får skrivas ut och användas för personligt bruk. Användning i undervisningssyfte är ej tillåten utan vårt tillstånd - läs mer här: https://www.kosmologika.net/Copyright.html