Varför finns svarta hål i Universum?


Svarta hål - Huvudsidan
Svarta hål - Från då till nu
Därför kallas de för svarta hål
Varför är ett svart hål svart?
Olika typer av svarta hål
Svarta hål har inget hår
Svarta hål som kärnkraftverk
Svarta hål är inte helt svarta
Svartahålmekanikens lagar
Singulariteter i svarta hål
Svartahålmekanikens lagar
Så driver svarta hål kvasarer
Vilka stjärnor blir svarta hål
Existerar verkligen svarta hål?
Bilder på misstänkta svarta hål
Hur kan svarta hål upptäckas?
Varför finns svarta hål?
Forskning om svarta hål
Maskhål
Svarta hål - Ordlista
Svarta hål - Referenser & Litteratur

Denna fråga är givetvis mer av filosofisk natur. På senare tid har det dock spekulerats mycket om de kan ha någon betydelse för entropin i Universum. Weyls krökningshypotes, en idé som Roger Penrose (1931- ) har kläckt, går ut på att singulariteten som existerar i Big Bang respektive i ett svarta hål är av två helt skilda slag. I Big Bang singulariteten är Weyltensorn mer eller mindre lika med noll, i svarta hål är Weyltensorn oändlig.

Weyls krökningshypotes (Courtesy Roger Penrose)
Hypotes för sophämtning av översvallande entropi i universa (Courtesy Roger Penrose).

Weyltensorn beskriver deformationsändringen av rumtiden och dess värde kan tolkas som ett mått på entropin. Eftersom entropin i början av Universums levnad då skulle vara väldigt liten och om man tolkar Universums slutstadier som ett enda stort hål bli väldigt stor i slutet av dess levnad så ger detta utrymme för termodynamikens andra lag att gälla samt att ge en förklaring till varför tiden bara går åt en riktning, nämligen framåt. För en djupare diskussion av denna frågeställning, samt en hel uppsättning andra ämnen som behandlas i jakten på hur hjärnan kan tänkas fungera, se Roger Penroses icke-matematiska (men absolut inte triviala) bok: "The Emperor's new Mind", Oxford University Press, New York, 1989.

Källor:
[1]: Penrose, Roger: "Emperor's new mind", Oxford University Press, 1989.

Tillbaka till Kosmologikas hemsida Nästa sida
Copyright © www.kosmologika.net Materialet får skrivas ut och användas för personligt bruk. Användning i undervisningssyfte är ej tillåten utan vårt tillstånd - läs mer här: https://www.kosmologika.net/Copyright.html