Singulariteter i svarta hål


Svarta hål - Huvudsidan
Svarta hål - Från då till nu
Därför kallas de för svarta hål
Varför är ett svart hål svart?
Olika typer av svarta hål
Svarta hål har inget hår
Svarta hål som kärnkraftverk
Svarta hål är inte helt svarta
Svartahålmekanikens lagar
Singulariteter i svarta hål
Svartahålmekanikens lagar
Så driver svarta hål kvasarer
Vilka stjärnor blir svarta hål
Existerar verkligen svarta hål?
Bilder på misstänkta svarta hål
Hur kan svarta hål upptäckas?
Varför finns svarta hål?
Forskning om svarta hål
Maskhål
Svarta hål - Ordlista
Svarta hål - Referenser & Litteratur

Singulariteter av den typ som beskrivs i Oppenheimer-Snyder artikeln, där verkligen gravitationen är oändlig, är orimliga. Enligt lagarna för kvantgravitationen, som troligen är lösningen på detta problem, så blir inte gravitationen oändlig i singulariteter. Tiden bryts loss från rumtiden och kvar blir endast rummet som oscillerar helt slumpmässigt. BKL-singulariteten är troligen den typ av singularitet som beskriver kvantgravitationens uppförande i en singularitet eftersom rummet i denna oscillerar helt slumpmässigt i tre dimensioner. Singulariteten åldras troligtvis dessutom och tidvattenskrafterna i singulariteten blir svagare och svagare med tiden.

Slumpmässiga oscillationer i BKL-singulariteten (Courtesy Kip Thorne).
Rumtidens ändring kring BKL-singulariteten som funktion av tiden (då man närmar sig singulariteten) (Courtesy Kip Thorne).

I icke roterande svarta hål så är singulariteten formad som en punkt och objekt som faller ner i det svarta hålet kan inte undvika att dras in i singulariten. I ett roterande svart hål, som Kerrs lösning beskriver, så är singulariteten formad som en ring. I ett Kerrhål så kan materia som dras ned i hålet faktiskt undvika att också dras in i singulariteten utan materian kan i vissa fall slungas ut ur det svarta hålet med större energi än den hade när den drogs in i hålet. Detta är en slutsats förutspådd av Roger Penrose (1931- ). Enligt vissa teorier så kan även materian åka in i ett s k maskhål i detta fall och möjligen komma ut ur ett s k vitt hål någon annanstans.

Tillbaka till Kosmologikas hemsida Nästa sida
Copyright © www.kosmologika.net Materialet får skrivas ut och användas för personligt bruk. Användning i undervisningssyfte är ej tillåten utan vårt tillstånd - läs mer här: https://www.kosmologika.net/Copyright.html