Därför kallas de för svarta hål


Svarta hål - Huvudsidan
Svarta hål - Från då till nu
Därför kallas de för svarta hål
Varför är ett svart hål svart?
Olika typer av svarta hål
Svarta hål har inget hår
Svarta hål som kärnkraftverk
Svarta hål är inte helt svarta
Svartahålmekanikens lagar
Singulariteter i svarta hål
Svartahålmekanikens lagar
Så driver svarta hål kvasarer
Vilka stjärnor blir svarta hål
Existerar verkligen svarta hål?
Bilder på misstänkta svarta hål
Hur kan svarta hål upptäckas?
Varför finns svarta hål?
Forskning om svarta hål
Maskhål
Svarta hål - Ordlista
Svarta hål - Referenser & Litteratur

John Archibald Wheeler (1911-2008) hade just blivit omvänd från att ha varit en motståndare till svarta hål till att bli en av de största förespråkarna för existensen av dessa objekt. Under en föreläsning vid en konferens vid Institute of Space Physics i New York den 29 december år 1967 så talade han om "totalt kollapsade gravitationsobjekt" och "frusna stjärnor". Dessa var de bästa namnen på dessa objekt vid denna tidpunkt och de påverkade hur vetenskapsmännen tänkte; det första namnet användes huvudsakligen i Väst och det andra namnet huvudsakligen i Sovjetunionen. Någon i publiken föreslog ordet "svart hål". John fortsatte använda ordet under föreläsningen, insåg begreppets potential och blev den person som spred namnet "svarta hål" över världen. Begreppet anammades snabbt i alla länder förutom Frankrike där det var stort motstånd under lång tid eftersom översättningen "Trou Noir" har obscena anspelningar. (För ni treekers så kan det nämnas att i "Star Trek", som just hade startat, så användes begreppet "svarta stjärnor" redan innan Wheeler nämnde ordet svarta hål för första gången.

Tillbaka till Kosmologikas hemsida Nästa sida
Copyright © www.kosmologika.net Materialet får skrivas ut och användas för personligt bruk. Användning i undervisningssyfte är ej tillåten utan vårt tillstånd - läs mer här: https://www.kosmologika.net/Copyright.html