Referenser


Böcker för lekmän

Smoot, George & Davidson , Keay: "Krusningar i tiden", Forum, Sverige, 1994.

Berättelsen om hur en av de största vetenskapliga upptäckterna någonsin gick till; nämligen COBE:s upptäckt av fluktuationerna i Universums bakgrundsstrålning och dess perfekta analogi med en svartkroppsstrålning på 2,7 K.

Weinberg, Steven: "De första tre minuterna", Rabén & Sjögren, Stockholm, 1980.

Klassisk bok om kosmologi skriven av en nobelpristagare i fysik. Boken är dock redan aningen inaktuell beroende på den snabba utveckling som har skett inom kosmologin.

Artiklar för lekmän

Guth, Alan H. & Steinhardt, Paul J.: "The Inflationary Universe", Scientific American, s. 90-102, Maj 1984.

Här presenterar författarna inflationsmodellen för att lösa de problem som har uppmärksammats inom den klassiska Big Bang modellen.

Linde, Andrei: "The Self-Reproducing Inflationary Universe", Scientific American, s. 32-39, November 1994.

Denna artikel är skriven av den moderna kosmologins absolut största föregångare. De senaste 20 åren har han utvecklat inflationsteorin mer eller mindre ensam till ett stadium där Universum kanske ändå är stationärt genom att nya universa bildas ur gamla genom amplitudvariationer i skalärfältet.

Silk, Joseph & Szalay, Alexander S. & Zel'dovich, Yakov B.: "The Large-Scale Structure of the Universe", Scientific American, s. 56-64, Maj 1984.

Zel'dovichs pannkaksmodell.

Stanford University: "Runaway Universe may collapse in 10 billion years, new studies predict", Science Daily, September 17 1984.

Beskriver Andrei Linde och Renate Kalloshs teori om att Universum kan bli instabilt om 10-20 miljarder år p g a mörk energi blir negativ energi samt leda till kontraktion samt en "Big Crunch" trots att Universum i dag expanderar allt snabbare.

Böcker för studenter

Lachièze-Rey, Marc: "Cosmology - A first course", Cambridge University Press, New York, 1995.

Introduktion till den matematiska kosmologin.

Linde, Andrei: "Particle physics and inflationary cosmology", Harwood, 1990.

Den första rigorösa boken som har skrivits om inflationsteori.

Peebles, P. J. E.: "Principles of Physical Cosmology", Princeton University Press, Princeton N.J., 1993.

Högaktuell lärobok inom kosmologin som redan håller på att bli en klassiker.

Weinberg, Steven: "Gravitation and cosmology", John Wiley & Sons, New York, 1972.

Klassisk bok om högpartikelfysikens roll inom kosmologin.

Artiklar för studenter

Bennet, C et al: "First year Wilkinson Microwave Anisotropy Probe (WMAP) observations: Preliminary Maps and basic results", http://arxiv.org/abs/astro-ph/0302207.

Den vetenskapliga artikeln om vad WMAP huvudsakligen kom fram till.

Guth, Alan H.: "Inflationary Universe: A possible solution to the horizon and flatness problems", Physical Review D, Volym 23, Nummer 2, s. 347-356, 1981.

Här var första gången som en forskare utanför järnridån presenterade inflationsteorin.

Kallosh, Renata & Linde, Andrei: "Dark Energy and the fate of the Universe", JCAP 0302, 002, 2003. http://arxiv.org/abs/astro-ph/0301087.

Universum expanderar i nuläget allt snabbare. Artikeln beskriver möjligheten att den mörka energin, som orsakar expansionen, kan konverteras till negativ energi som får Universum att börja dra ihop sig och sluta i en "Big Crunch".

Linde, Andrei: "Chaotic Inflation", Physics Letters, Volym 129B, Nummer 3&4, s. 177-181, 1993.

Mycket viktigt steg inom inflationsteorin.

Linde, Andrei: "Inflation and String Cosmology", http://arxiv.org/abs/hep-th/0503195.

En sammanfattning av inflationsteorin 25 år efter den första versionens upptäckt.

Linde, Andrei: "Inflationary theory versus Ekpyrotic/Cyclic Scenario", http://arxiv.org/abs/hep-th/0205259.

Linde beskriver i denna artikel tillägnad Stephen Hawkings 60 årsdag inflationsteorins ståndpunkt efter att ha blivit utmanad av den ekpyrotiska och cykliska versionen. Det verkar dock som om (den kaotiska) inflationsteorin har överlevt denna utmaning.

Linde, Andrei & Linde, Dimitri & Mezhlumian, Arthur: "From the big bang theory to the theory of a stationary universe", Physical Review D, Volym 49, Nummer 4, s. 1783-1826, 1994. http://arxiv.org/abs/gr-qc/9306035.

Global stationäritet.

Penzias, Arno A. & Wilson, Robert W.: "A measurement of excess antenna temperature", Astrophysical Journal, Volym 142, Nummer 1, s. 419-421, 1965.

I denna mycket korta och något konfunderande artikel presenterade författarna den experimentella upptäckten av det som skulle visa sig vara den kosmiska bakgrundsstrålningen.

Perlmutter, Saul et al: "Discovery of a supernova explosion at half the age of the Universe", Nature, 391, 51-54 (1998-01-01.

En av artiklarna som visade att Universum expanderar allt snabbare. Ledde till Nobelpriset i fysik år 2011

Schmidt, Brian et al: "The High-Z Supernova Search: Measuring Cosmic Deceleration and Global Curvature of the Universe Using Type Ia Supernovae", The Astrophysical Journal, 507, 1998.

En av artiklarna som visade att Universum expanderar allt snabbare. Ledde till Nobelpriset i fysik år 2011

Länkar på nätet

Cosmos in a Computer

Handlar mycket om simulationer inom kosmologin.

Cosmology - A Research Briefing

En väldigt seriös och gedigen artikel om kosmologi.

Tillbaka till Kosmologikas hemsida

© Copyright 1996-

Christian Målmark E-postadress