Olbers paradox


Kosmologi
Kosmologins utveckling
Universums historia
Hubbles lag
Faltekvationerna och kosmologi
Olbers paradox
Så bildas materia ur energi
Bevisen för Big Bang teorin
Så bildas strukturer i universum
Inflationsteorin
Stationärt universum
Alternativa klassiska teorier
Ordlista
Referenser

Hur förklarar man att det inte är lika ljust överallt på himlen som den genomsnittliga stjärnans ljusstyrka eftersom det, om universum är oändligt, befinner sig en stjärna i den punkt på himlen som man observerar? Även om ljusstyrkan avtar omvänt mot kvadraten på avståndet så finns det vid ett givet avstånd samtidigt kvadratiskt många fler stjärnor och att därmed summan av ljuset som vi mottar från en sfär på ett avstånd är genomsnittligen lika stor som från en sfär med en annan radie. Denna paradox uppmärksammades av den tyske läkaren och privatastronomen Heinrich Wilhelm Olbers (1758-1840). Det finns två troliga förklaringar som tillsammans löser denna paradox:

  1. Rödförskjutningen till följd av att universum expanderar försvagar ljusets energi så att stjärnor längre bort inte syns lika bra. Vad kommer då att hända om/när Universums expansion stoppas och universum börjar kontrahera?
  2. Universum har inte funnits tillräckligt länge för att stjärnors ljus tillräckligt långt bort skall ha nått fram till Jorden.

Tillbaka till Kosmologikas hemsida Nästa sida