Så bildas strukturer i Universum


Kosmologi
Kosmologins utveckling
Universums historia
Hubbles lag
Faltekvationerna och kosmologi
Olbers paradox
Så bildas materia ur energi
Bevisen för Big Bang teorin
Så bildas strukturer i universum
Inflationsteorin
Stationärt universum
Alternativa klassiska teorier
Ordlista
Referenser

Inflationsteorier hjälper till att förklara hur materia så småningom klumpas ihop till stråk av galaxer genom faktumet att inflationen gick så snabbt i universums början att alla regioner strax efter den stora smällen inte han kommunicera med varandra och fördela energin eftersom ljusets övre gränshastighet inte räckte till. Detta har lett till att instabilitet på makroskopiska skalor och bubblor med lite materia i och mycket materia utanför.

Så småningom har materien klumpat ihop sig och skapat bubblor nästan utan materia inuti dem och områden mellan bubblorna med mycket materia.

Stora väggen
Den Stora Väggen.

Sloan Digital Survey har på ett väsentligt sätt förbättrat kännedomen om storskaliga strukturer i Universum.

Sloan Digital Survey Telescope

Tillbaka till Kosmologikas hemsida Nästa sida