Bevisen för Big Bang-teorin


Hur kan vi vara säkra på att Universum skapades i Big Bang? Huvudbevisen för den klassiska Big Bang teorin är numera följande tre första bevisen och förstärkt av det fjärde:

 1. Universum expanderar: Universum expanderar och gör det likformigt åt alla håll rumsmässigt vilket visar att denna expansion bör ha haft sitt ursprung i någon typ av explosion i en punkt.
 2. Bakgrundsstrålningen: Det finns en bakgrundsstrålning med en temperatur som är nästan lika stor oavsett i vilken riktning man mäter. Enligt Big Bang teorin så skapades den ungefär 380000 år efter expansionens början då temperaturen hade sjunkit till ca 300000 Kelvin (grader Celsius) och blivit tillräckligt låg för att Universum skulle bli genomskinligt. Eftersom vid denna tidpunkt fäste plötsligt elektronerna vid atomkärnorna och och fotonerna kunde därmed färdas mycket långa sträckor utan att absorberas utav atomerna. Temperaturen har p g a expansionen sjunkit och halverats varje gång Universum blivit dubbelt så stort. Temperaturen är numera 2,750 Kelvin och rödförskjuten från ett maximum vid 10 nanometer till mikrovågslängden 1,06 millimeter. WMAP har bekräftat att temperaturen hos denna motsvarar den hos en svartkropp med samma temperatur med en noggranhet som överstiger 99,993 procent.

  Bakgrundsstrålningens spektrum (Courtesy COBE)
  Bakgrundsstrålningens spektrum motsvarar perfekt spektrumet hos en svartkropp med temperaturen 2,750 Kelvin (Courtesy COBE).

 3. Heliumproblemet: Endast Big Bang kan förklara att helium finns i så stora mängder i Universum och är så väl utspritt eftersom heliumet enligt denna teori huvudsakligen bildades vid denna händelse.
 4. Inflationsteorin, som är en utökning av den klassiska "Big Bang"-teorin, förklarar de variationer i bakgrundstemperaturen som COBE och WMAP observerar. Inflationsteorin löser dessutom ett antal problem mellan observationer och den klassiska "Big Bang"-teorin som monopol-, kröknings- och "graceful exit"-problemen. Det finns bl a små variationer i intensiteten orsakade av att expansionen av Universum gick så fort att alla delar inte hann kommunicera med varandra under expansionen.

  Mikrovågsbakgrundens fluktuationer (Courtesy WMAP)
  Den kosmiska bakgrundsstrålningens temperatur skiljer sig lite från punkt till punkt på himmelssfären (Courtesy WMAP).

  Dessutom är storleken hos fluktuationerna fördelat på ett specifikt sätt relativt intensiteten i fluktuationerna.

  Vinkelspektrum hos kosmisk bakgrundsstrålning (Courtesy WMAP)
  Den kosmiska bakgrundsstrålningens temperatur skiljer sig lite från punkt till punkt på himmelssfären (Courtesy WMAP).

  Information från den utomjordiska rasen Zeneteanerna, även kallade Andromedanerna eftersom deras stjärna Titawin ligger i stjärnbilden Andromeda sett från Jorden, säger att Universum är ett hologram och är 21000 miljarder år gammalt[3].


  Källor:
  [1]: Wilkinson Microwave Anisotropy Probe @ NASA, 2020-02-09.
  [2]: Wikipedia, Big Bang.
  [3]: AlexCollier.org: "Defending sacred Ground", 1996.

Tillbaka till Kosmologikas hemsida Nästa sida