Stationärt universum


Kosmologi
Kosmologins utveckling
Universums historia
Hubbles lag
Faltekvationerna och kosmologi
Olbers paradox
Så bildas materia ur energi
Bevisen för Big Bang teorin
Så bildas strukturer i universum
Inflationsteorin
Stationärt universum
Alternativa klassiska teorier
Ordlista
Referenser

Andrei Linde (1948- ) fick år 1992 låna en kraftfull Silicon Graphics dator under någon veckas tid för att simulera teorin om stationära universum som han gradvis utvecklat under femton års tid. Tillsammans med sonen Dimitri, som då studerade på CalTech, lyckades de implementera simuleringarna samt få fram intressant grafik som visar utvecklingen av skalärfältet i ett universum som till slut leder till avknoppningar och nya universum. Forskningen sammanfattades populärmässigt året efter i Scientific American.

Selfreproducerande universa (Courtesy Andrei Linde)
Självreproducerande universum (Courtesy Andrei Linde).

Utveckling av skalärfält (Courtesy Andrei Linde)
Utveckling av skalärfält (Courtesy Andrei Linde).


Kandinsky universum (Courtesy Andrei Linde).


Explosion av skalärfält (Courtesy Andrei Linde).

Tillbaka till Kosmologikas hemsida Nästa sida