Elektriskt universum


Kosmologi
Kosmologins utveckling
Universums historia
Hubbles lag
Faltekvationerna och kosmologi
Olbers paradox
Så bildas materia ur energi
Bevisen för Big Bang teorin
Så bildas strukturer i universum
Inflationsteorin
Universums geometri
Elektriskt Universum
Levande Universums
Stationärt universum
Alternativa klassiska teorier
Ordlista
Referenser

Universum är till stor del uppbyggd av plasma. Vilket är elektricitet eftersom den höga värmen gör att alla atomkärnor och elektroner är elektriskt laddade.


Källor:

Tillbaka till Kosmologikas hemsida Nästa sida