Levande universum


Kosmologi
Kosmologins utveckling
Universums historia
Hubbles lag
Faltekvationerna och kosmologi
Olbers paradox
Så bildas materia ur energi
Bevisen för Big Bang teorin
Så bildas strukturer i universum
Inflationsteorin
Universums geometri
Stationärt universum
Alternativa klassiska teorier
Ordlista
Referenser

Allt är liv. Från en foton och uppåt. På makroskopisk nivå innebär det att hela Universum är levande. Planeter, stjärnor, galaxer, strukturer mellan galaxer som filament.

Tillbaka till Kosmologikas hemsida Nästa sida