Universums geometri


Kosmologi
Kosmologins utveckling
Universums historia
Hubbles lag
Faltekvationerna och kosmologi
Olbers paradox
Så bildas materia ur energi
Bevisen för Big Bang teorin
Så bildas strukturer i universum
Inflationsteorin
Universums geometri
Stationärt universum
Alternativa klassiska teorier
Ordlista
Referenser

Universums geometri är en torus som går tillbaka på sig själv. Förenklat sett som en oändlighetssymbol.

Tillbaka till Kosmologikas hemsida Nästa sida