Antropiska principer


Kosmologi
Kosmologins utveckling
Universums historia
Hubbles lag
Faltekvationerna och kosmologi
Olbers paradox
Så bildas materia ur energi
Bevisen för Big Bang teorin
Så bildas strukturer i universum
Inflationsteorin
Stationärt universum
Alternativa klassiska teorier
Ordlista
Referenser

Teorier som har utarbetats av John Archibald Wheeler (1911-2008) och Hugh Everett III (1930-1982). Det finns två alternativ där den senare har den övervägande mängden av anhängarna:

  1. Svaga antropiska principen: Om Universum är oändligt så förgrenar det sig och förändras genom oändligheten. Över väldiga avstånd varierar naturens lagar och till slut kommer man till ställen där villkoren för utveckling av intelligent liv i ett Universum som är oändligt är tillfredsställda bara i vissa regioner som är begränsade i rum och tid. De intelligenta varelserna i dessa regioner behöver därför inte bli förvånade över att deras boplats i Universum tillfredsställer de villkor som är nödvändiga för deras existens.
  2. Starka antropiska principen: Är ett starkare och mer rättframt argument än den svaga principen. Universum kan av någon anledning vara inrättat tillräckligt väl så att liv kan uppstå. Kanske finns det bara ett enda sätt att konstruera ett Universum. Rymden måste i så fall ha tre rumsdimensioner och en tidsdimension, och i alla andra bemärkelser måste naturen fungera exakt så som den gör. Då måste också liv existera; när ett Universum har skapats frambringar det förr eller senare levande varelser.
Källor:
[1]: Wikipedia - Anthropic principle, 2018-01-20.

Tillbaka till Kosmologikas hemsida

© Copyright 1996-

Christian Målmark E-postadress