Svarta hål har inget hårMaskhål

När ett objekt kollapsar till ett svart hål så förlorar det nästan alla egenskaper som det hade innan kollapsen. Endast tre egenskaper kvarstår, nämligen massa, rörelsemoment samt elektrisk laddning. Att dessa egenskaper kvarstår beror på att det krävs fjärrverkande fält som förmedlar egenskaperna och gravitationen förmedlar de första två och elektromagnetismen den sista.

Just att nästan alla egenskaper försvinner vid bildandet av det svarta hålet och att man inte kan återskapa de egenskaper som ett objekt hade innan det drogs ned i det svarta hålet brukar kallas för att svarta hål inte har något hår. Detta snärtiga uttryck myntades av John Archibald Wheeler år 1971. När en stjärna med godtyckliga egenskaper kollapsar till följd av att kärnreaktionerna i dess inre upphör (givetvis så förutsätts att stjärnan är tillräckligt massiv) så försvinner alla överflödiga egenskaper och lämnar objektet. Att så är fallet garanteras av Prices sats, formulerad av Richard Price, som säger att

"Saker kan strålas ut om och endast om de strålas ut".

I slutet på 1980-talet upptäckte man att ytterligare en egenskap blir kvar vid bildandet av svarta hål. Kvantmekanikens lagar ger upphov till att ett kvantfält blir kvar på mikroskopiska avståndsskalor.

Tillbaka till Kosmologikas hemsida Nästa sida