Så beräknar man krökningen


Relativitetsteorin - Huvudsidan
Relativitetsteorins utveckling
Michelson-Morleys experiment
Speciella relativitetsteorin
Differentialgeometri och tensorer
Allmänna relativitetsteorin
Fältekvationerna
Vad är krökning
Så beräknar man krökningen
Vad orsakar krökningen
Gravitationsstrålning
Bevisen för teorins korrekthet
Relativitetsteorin - Ordlista
Relativitetsteorin - Referenser och litteratur

Storleken hos krökningen beräknas genom att studera hur snabbt som två ursprungligen parallella och närliggande geodeter avlägsnar sig från eller närmar sig varandra. Denna förändring beskrivs matematiskt av ekvationen för förändringen av det geodetiska avståndet, har utseendet Geodetisk avvikelse där stort D betecknar att man måste kompensera den partiella derivatan för krökningen, xi betecknar avståndet mellan två intilliggande geodeter, tau egentiden och Riemanns krökningstensor är Riemanns krökningstensor.

Tillbaka till Kosmologikas hemsida Nästa sida
Copyright © www.kosmologika.net. Materialet får skrivas ut och användas för personligt bruk. Användning i undervisningssyfte eller kommersiella syften är ej tillåten utan tillstånd. Läs mer här: https://www.kosmologika.net/Copyright.html.