Stjärnor på huvudserien

Stjärnorna

En stjärna befinner sig på huvudserien i mer än 90 procent av sin livstid. Här befinner sig stjärnan i hög grad av jämvikt och väte omvandlas långsamt i kärnan av stjärnan till helium genom fusion.

Eftersom väte omvandlas till den nästan dubbelt så tunga helium så leder detta till att temperaturen i centrum måste öka en del vilket i sin tur leder till att stjärnan producerar mer energi och blir ljusstarkare. Processen är dock långsam även med kosmiska mått mätt.

En extremt massiv stjärna på 100 solmassor kan ha så kort tid på huvudserien som tio miljoner år medan en liten röd dvärg kan tillbringa tio miljardtals år på huvudserien. Den otroligt stora skillnad i tid på huvudserien beror på att förbränningen av bränsle i stjärnan inte är linjär mot massan på stjärnan utan starkt olinjär.

Tillbaka till Kosmologikas hemsida Nästa sida
Copyright © www.kosmologika.net. Materialet får skrivas ut och användas för personligt bruk. Användning i undervisningssyfte eller kommersiella syften är ej tillåten utan tillstånd. Läs mer här: http://www.kosmologika.net/Copyright.html.