Kvantkosmologi

Säger att det är kvanteffekterna som påverkar och skapar universa. Edward P. Tryan vid City University of New York var den som först visade att universum kan ha uppstått som en kvantfluktuation. Alexander Vilenkin vid Tufts University var en av de forskare som jobbade vidare med tanken. Enligt de flesta dessa teorier så finns oändligt många universa och hela tiden bildas fler universa som knoppar av sig och bildar nya inflationsdomäner. Enligt Andrei Linde så kan dimensionerna och lågenergi fysiken inom de olika domänerna skilja sig vitt ifrån varandra. Tiden behöver inte ha haft någon början och i så fall aldrig något slut. Domänen som Jorden befinner sig i kommer att sluta i ett svart hål men kanske kan det vara möjligt att överleva i det svarta hålet genom att gå till en annan domän i det svarta hålet.

Tillbaka till Kosmologikas hemsida