Ordlista

Astrobiologi

Här följer en ordlista med besvärliga ord inom astrobiologin.

 • ATP-syntas: .
 • Chiralitet: Är att bl a biomolekyler har en speglingsassymetri. Uppstår när kolatom omges av fyra olika grupper av molekyler. De bildar då en tetrahed.
 • CHNOPS: De grundläggande ämnena för liv som är kol (C), väte (H), syre (O), fosfor (P) och svavel (S).
 • Civilisationstyp: .
 • DNA: Deoxiribonukleinsyra.
 • Dysonsfär: .
 • Exoplanet: Ett planet utanför Solsystemet som Tellus ligger i.
 • Galactiskt bebobar zon: Engelsk term som direkt översatt betyder "galaktiskt bebobar zon".
 • Kant-Laplace nebulosateori: Immanuel Kant och Pierre Simon de Laplace formulerade teorin om att Solsystemet skapades ur ett moln av stoft vilket idag är den dominerande teorin.
 • Karbonat-silikat-cykeln: Konvergent process som fungerar som en termostat via subduktion. Existerar på Jorden. Cykeln fungerar inte på planeter utan plattektonism som Mars där det inte heller finns något vatten som kan binda koldioxid. Tidigare när det fanns vatten så bands en del koldioxid rimligtvis i silikater. Men kunde inte återföras till atmosfären. Som består idag till 95 % av koldioxid. Men som bara utövar 0,01 bars tryck.
 • Metabolisk energi: Används för att skapa en mer basisk miljö på insidan av cellen än utsidan.
 • Metallicitet: Mängden metaller i materien som enligt definitionen är tyngre än helium. Liv behöver en större mängd metaller för att kunna bildas, men det verkar som halten inte bör vara för stor. I en galax verkar det som metalliciteten är större i centrum än längre ut. I Solens fall är den 1,6 %.
 • Polarimetri: Eftersom en stjärnas ljus polariseras när det reflekteras genom atmosfären hos en en framför passerande planet kan det polariserade ljuset sorteras ut och behandlas separat från det opolariserade ljuset från den betydligt starkare lysande stjärnan.
 • Prebiotisk kemi: .
 • Stomatoliter: Är molekyler som växer i lager mot solljuset. Gjorde detta nästan överallt för 3,5 Går sedan. Nu finns de bara på platser som är för salta för fiskar och djur, som annars skulle äta upp dem.
 • Subduktion: Koldioxid återförs till atmosfären genom att kalksten förs ner via subduktion i manteln av plattektonismen, bryts ner till koldioxid igenom och förs upp till ytan via vulkaner. Förutsätter att planeten har plattektonism.
 • Termofiler: .
 • Theia: Himlakropp som behövs för att teori om att Månen bildades ur en kollision mellan Jorden och detta objekt skall hålla. Planetisimal av Mars storlek som kolliderade med Tellus för 4,54 miljarder år sedan. Det finns andra teorier som talar emot denna teori.
 • Zirkoner: kristaller av zirkonsilikat, är extremt hårda och kan överleva från Solsystemets barndom även när stenen den är i har vittrat sönder. Indikerar att Jordens skorpa har funnits för 4,3 miljarder år sedan.
Tillbaka till Kosmologikas hemsida

© Copyright 2018- Christian Målmark E-postadress

Nästa sida
Copyright © www.kosmologika.net. Materialet får skrivas ut och användas för personligt bruk. Användning i undervisnings- eller kommersielltsyfte kräver skriftligt tillstånd. Läs mer här: https://www.kosmologika.net/Copyright.html.