Lagen om Ett

Astrobiologi

Lagen om Ett är de universella lagarna för att förhålla sig i Universum samt uppnå Uppstigning (Ascension). Lagarna har uppmärksammats för människan av framförallt Ra som har ett intresse av att Jorden och människan uppstiger på ett bra sätt när Jorden gör det.

Ras beskrivning av Lagen om Ett

Ra beskrev Lagen om Ett för Don Elkins (1930-1984) under kanaliseringen med Ra[1]:

"In truth there is no right or wrong. There is no polarity, for all will be, as you would say, reconciled at some point in your dance through the mind/body/spirit complex which you amuse yourself by distorting in various ways at this time. This distortion is not in any case necessary. It is chosen by each of you as an alternative to understanding the complete unity of thought which binds all things. You are not speaking of similar or somewhat like entities or things. You are every thing, every being, every emotion, every event, every situation. You are unity. You are infinity. You are love/light, light/love. You are. This is the Law of One."

Utövande av Lagen om Ett

Det gäller att tjäna andra mer än sig själv[4], [5]. Tillsammans är vi starkare än själva:

 1. Enhetligt medvetande: Förståelse att allt är skapat av intelligent energi och är en del av Allt-Ett. Lagen om Ett är en helig vetenskap av mekaniken hos medvetandet och är naturens lagar som styr det universella skapandet. Allt-Ett är igenkännandet att evig sanning är evig kärlek. Och att evig kärlek är det organiska medvetandet av den Oändliga Skaparen; Även kallad Gud.
 2. Älska dig själv: Tillämpa utövandet av enhet med Allt-Ett som ett sätt att älska, akta och respektera dig själv. Tillkännage den kära livskraften inom dig genom att respektera dig själv på alla sätt. Att älska dig själv är utövandet av självständighet som är det naturliga tillståndet av Guds eviga kärlek. Man har därmed möjlighet att skapa personlig frihet utan att skada andra.
 3. Älska andra: Älska andra som du älskar dig själv. Tillkännage livskraften i andra genom att älska och respektera andra. Därmed ger du andra självständigheten till samma kontroll över deras liv som du ger ditt eget liv.
 4. Älska Jorden och naturen: Älska Jorden och alla hennes skapelser, naturen, mineraler, växter och djur. Som alla är levande, medvetna och intelligenta energivarelser. Tillkännage den kära livskraften genom att respektera naturen. Genom att göra så återställs balansen och harmonin i naturen. Som kommer att svara genom att samarbeta med människan.
 5. Hjälp andra: Genom att älska dig själv och ära din väg kan du hitta metoder för att tjäna andra som inte övergår personliga gränser. Energiutbytet mellan deltagare som tjänar andra förstärker och utökar medvetandet som inget annat. Ju mer du förstärker energifältet att vara i tjänst till andra desto mer glädje och harmoni kommer att finnas i ditt liv.
 6. Utöka ditt medvetande: Lär dig att utveckla inre klarhet och andlig integritet genom att ha målsättningen att utveckla personligt medvetande och andlig identitet. För detta krävs att sinnet är insatt och disciplinerat. Om egot är auktoritet kommer den inte att acceptera andlig identitet.
  Det första steget till utökat medvetande är att bli medveten av sinneskontroll och det kvalitativa innehållet hos tankar och trosystem.
  Det andra steget är att samarbeta med processen av mental och fysisk obekvämhet genom att ha tålamod och vänta i tomheten av tystnad. Lär dig att tysta sinnet, bortläggande av egot och vara still. När väl stillhet, mental disciplin och bortläggande av ego har åstadkommits lyssna till din inre själ för att få rådgivning. Inre rådgivning kommer alltid att leda till återlärning för att erfara utökat medvetande utan rädslor och dogma.
 7. Ansvarig samskapelse: När vi har fått evig kärlek av den andliga identiteten aktiveras det gudomliga ändamålet att bli en samskapare tillsammans med Gud. Andlig identitet och den intelligenta ritningen för gudomligt ändamål är ett och samma. Ändamål och riktning blir allt klarare när man sätter upp målet att leva i service till principerna av Allt-Ett.

Mänskliga rättigheter

De Mänskliga rättigheterna, är morala principer som beskriver vissa standarder av mänskligt uppförande, och är de samma som Lagen om Ett[4]

 1. Jag har rätten att att ta om hand om mig själv, att skydda mig själv från att bli hotad fysiskt, mentalt, känslomässigt och andligt.
 2. Jag har rätten att sätta mina egna prioriteringar och välja sättet som jag uttrycker att leva på Jorden, så länge som det medvetet inte skadar andra.
 3. Jag har rätten att uttrycka känslor, åsikter och önskningar.
 4. Jag har rätten att bli behandlad respektfullt.
 5. Jag har rätten att skapa mitt lyckliga, hälsosamma liv baserat på andlig anledning.
 6. Jag har rätten att vara GSF och ges kraften att leda riktningen av mina energier och livskraft.

Gott och ont

Det pågår en ständig kamp mellan gott och ont i Universum. Utan det onda så skulle biologiska organismer inte motiveras till att göra något i tillräcklig utsträckning. Lagen om Ett säger att det inte finns något rätt eller fel. Men att det ändå gör det.


Källor:
[1]: The Law of One, 1982.
[2]: Lagen om Ett, 2020 (översättning pågår).
[3]: L/L Research: "The Ra Contact: Teaching the Law of One", 2018.
[4]: Ascension Glossary, "Law of One", 2020-03-12.
[5]: Ascension Glossary, "Universal Declaration of Human Rights", 2020-03-22.
[6]: EnergeticSynthesis.com "Law of One practices", 2020-03-12.

Tillbaka till Kosmologikas hemsida

© Copyright 2018- Christian Målmark E-postadress

Nästa sida
Copyright © www.kosmologika.net. Materialet får skrivas ut och användas för personligt bruk. Användning i undervisningssyfte kräver skriftligt tillstånd. Kommersiella ändamål är inte tillåtna. Läs mer här: https://www.kosmologika.net/Copyright.html.