Hur har intelligent liv kommit till Tellus?

Astrobiologi

Det finns tecken på att andra civilisationer har kommit till Tellus.

Grupper av personer har varit med om paranormala aktiviteter där de sedan har testats med lögndetektor och ingen person har funnits ljuga. Någon i gruppen har till och med varit ombord på rymdskeppet och undersökts av dem för att sedan få återvända. Även denna person har funnit tala sanning enligt lögndetektorn.

.


Källor:
[1]: TV-program.
[2]: Wikipedia, Francis Crick - 1951-1953: DNA structure, 2019.

Tillbaka till Kosmologikas hemsida

© Copyright 2018- Christian Målmark E-postadress

Nästa sida
Copyright © www.kosmologika.net. Materialet får skrivas ut och användas för personligt bruk. Användning i undervisnings- eller kommersielltsyfte kräver skriftligt tillstånd. Läs mer här: https://www.kosmologika.net/Copyright.html.