Hur liv uppstår

Astrobiologi

Liv verkar kunna uppstå ganska lätt om det får tid på sig och under många omständigheter. Det kan även spridas från ställen där det kan, och har, uppstått på till andra ställen där liv kan utvecklas tidigare än annars.

Att vatten i flytande form behövs är en grundläggande egenskap. Detta för att liv rör på sig lätt när det är i en vätska istället för en gas. Vatten har fördelen att den är flytande i ett ganska stort temperaturspann. Dessutom så är den polär vilket gör att den håller sig samman bättre i tunna skickt på olika objekt än ickepolära vätskor. Vatten kan genom fotosyntes avge syre vilket är fundamentalt för högre stående liv vilka är mer energikrävande än primitivt anaerobt liv.

Energi behövs för att liv skall kunna leva och röra på sig. Det kan tas upp i form av värme i form av konvektion vid hydrotermiska utlopp på havets botten. Vilket troligtvis är det första stället som liv uppstår på vid en planet, eftersom det inte finns någon växtlighet från början på land, och inte heller något ozon som skyddar mot ultraviolett strålning i atmosfären innan syre har börjat producerats av växter.

Hydrotermiska utlopp är formodligen även det sista stället där planeter som utsatts för "thermal runaway" har liv efterom miljön på tusentals meters djup i världshaven är mest robust mot klimatet i planetens atmosfär.

Tillbaka till Kosmologikas hemsida

© Copyright 2018- Christian Målmark E-postadress

Nästa sida
Copyright © www.kosmologika.net. Materialet får skrivas ut och användas för personligt bruk. Användning i undervisnings- eller kommersielltsyfte kräver skriftligt tillstånd. Läs mer här: https://www.kosmologika.net/Copyright.html.