Saul Teukolsky

Födelseland: Sydafrika
Födelseår: 1947

Saul A. Teukolsky föddes i Sydafrika andra augusti år 1947. Han emigrerade till USA där han studerade teoretisk fysik och doktorerade under Kip Thorne (1940- ). Han uppfann och utvecklade formalismen (kärnan i denna är de numera s k Teukolskyekvationerna) som analyserar pertuberationer i roterande svarta hål och använde denna formalism tillsammans med Bill Press för att visa att svarta hål är stabila mot små pertuberationer. Han fann tillsammans med Stuart Shapiro, som båda numera är professorer vid Cornell, och deras forskargrupp att fysikens lagar troligen förbjuder att nakna singulariteter bildas i Universum genom datorsimulationer. Resultatet av de avancerade datorsimulationerna blev boken "Numerical Recipes in FORTRAN" som han författade tillsammans med bl a Bill Press. Denna bok finns numera även utgiven i för andra språk, bl a C. I dag är han ordförande för Cornell Universitys fysikavdelning och hans forskargrupp gör numeriska relativistiska beräkningar för att förutsäga signalerna från LIGO och LISA.

Tillbaka till Kosmologikas hemsida