De mest betydelsefulla vetenskapsmännen

Denna listning är minst sagt utmanande eftersom det egentligen krävs en oerhörd kunskap samt insikt både om vetenskapen och vetenskapsmännen för att ens försöka sig på något sådant. Listan blir i vilket fall som helst ganska subjektiv och bestäms till stor del av hur man definierar ordet betydelsefull.

Jag har inspirerats till att göra denna lista efter att ha läst John Simmons "The 100 most influential Scientists", Robinson Publishing Ltd, 1997. Här följer en motivering till varför jag har listat vetenskapsmännen på det sätt som jag har gjort. Observera att jag endast har rankat de vetenskapsmän som jag hittills har illustrerat genom en biografi i Kosmologika. De som jag har läst mycket om, och därmed mer kan motivera deras storhet, kommer ofta högre upp i rankingen. Tycker du att någon vetenskapsman är felaktigt rankad relativt någon annan, eller till och med inte är med alls, så skicka gärna en motivation till varför du tycker så. Jag lovar att lägga in motivationen på denna sida och, om jag tycker att det är befogat, modifiera rankingen p g a inlägget!


Anledningen till att Isaac Newton hamnar först på listan (till och med före Albert Einstein) beror på att Newton har bidragit till både matematiken och fysiken på ett sätt som knappast någon annan har bidragit till något enskilt ämne. Hans skapande av integral- samt differentialkalkylen i kombination med utvecklandet av mekaniken överträffar allt annat. Dessa två områden används inom dagens ingenjörskonst och fysik mer än några andra. Skrev "Principia" som förmodligen är den mest betydelsefulla boken som någonsin skrivits för ickereligiösa ändamål.

Albert Einstein kommer som god tvåa tack vare relativitetsteorin som han utvecklade på ett ovanligt självständigt sätt. Förutom den speciella och allmänna relativitetsteorin så fann han kopplingen mellan energi och materia i den fotoelektriska effekten. Han insåg att det måste finnas Brownsk rörelse innan han visste om att fenomenet redan hade observerats i naturen. Han utvecklade dessutom stora delar av teorin för lasern och fann genom studier av kopplingen mellan existensen av partiklar utan utbredning och den kontinuerliga gravitationen bland de första tecknen på maskhål, eller s k Einstein-Rosen bryggor, som kanske kan användas i framtiden för att färdas genom rumtiden.

Karl Friedrich Gauss kommer på tredje plats för att ha varit den mest framstående matematikern någonsin. Han tog fram minsta kvadratmetoden vid bestämningar av asteroiden Ceres bana, som är nutidens vanligaste metod för att komma fram till den optimala vägen förbi en serie punkter. Han utredde normalfördelningen inom sannolikhetsläran som är den viktigaste fördelningen inom all sorts datainsamling, uppfann icke-euklidiska geometrier som var nödvändiga för allmänna relativitetsteorins och kosmologins framväxt. Gauss kom dessutom fram till algebrans fundamentalsats, utvecklade den första telegrafen och var en centralgestalt vid utvecklingen av både differentialgeometri och topologi.

Paul Dirac tog fram den relativistiska ekvationen för elektronens rörelse och lyckades därmed kombinera den speciella relativitetsteorin med kvantmekaniken. Ur denna ekvation förutsade han existensen av antimateria genom att förutspå att en antielektron som han kallade för positron måste existera.

Richard Phillip Feynman är kanske den mest framstående fysikern som har verkat under 1900-talet. Åtminstone så var han mycket delaktig i Los Alamos projektet, utvecklade kvantelektrodynamiken baserad på Feynmandiagram och fann den tredje och den mest grundläggande formuleringen av kvantmekaniken, baserad på lagen om minsta arbete. Utforskade egenskaper runt superflytande vätskor.

John Archibald Wheeler har haft en lysande karriär, både inom forskning och undervisning, som har fortgått ända sedan början på 1930-talet och fram till idag. Han utredde bl a fysiken om fission tillsammans med Niels Bohr, och egenskaperna hos svarta hål tillsammans med en rad av sina doktorander. Drev skrivandet av "Gravitation", en av de mest seriösa läroböckerna om någonting någonsin.

Niels Bohr rankas högt mycket tack vare den forskarkultur som han byggde upp kring universitetet i Köpenhamn. Trots att han inte kan ta på sig äran för att självständigt ha utvecklat några revolutionerande teorier (grundlade en del av den klassiska kvantfysiken) så kan han indirekt ta på sig äran för en stor del av utvecklandet av den nya kvantfysiken. Den övriga forskarvärlden hade en oerhörd respekt för Niels Bohr

James Clerk Maxwell förutsade existensen av elektromagnetiska vågor och fullbordade ekvationerna för den elektromagnetiska fältteorin.

Werner Heisenberg tog fram kvantmekaniken på matrisform och formulerade den nu efter honom uppkallade osäkerhetsprincipen som är fundamental vid alla mätningar och observationer av naturen.

Erwin Schrödinger grundade vågmekaniken som utgör en av grundstenarna för hur man beskriver samverkan mellan enskilda partiklar på mikroskopisk nivå. Dessutom gjorde han ett stort framsteg inom biologin när han skrev "What is life?" som för första gången antydde att människans egenskaper lagras och förmedlas av en lång kedja av molekyler.

Stephen William Hawking har gjort stora framsteg om svarta hål där han var med om att utveckla svartahålmekanikens lagar. Han införde globala metoder inom forskningen för de svarta hålen och bevisade tillsammans med Roger Penrose att singulariteter måste existera i universum.

Roger Penrose införde globala metoder inom teorin för svarta hål och bevisade tillsammans med Stephen Hawking att singulariteter måste existera i svarta hål och Big Bang.

Subrahmanyan Chandrasekhar har utforskat stjärnornas fysik på ett sätt som ingen annan har gjort. Han forskade genom hårt arbete och väldigt mycket talang fram en oändlig mängd resultat inom ett väldigt begränsat ämne som han till slut sammanfattade genom att skriva en oändligt tjock bok. Därefter gick han vidare till ett närbesläktat ämne och upprepade proceduren.

Yakov Borisovich Zel'dovich var en mycket intensiv och snabbtänkt begåvning med en otrolig intuition för fysik. Han disikerade blixtsnabbt de flesta fysikaliska problemen som kom i hans väg och forskade om konventionella vapen, därefter kärnvapen, svarta hål för att till slut bli en guru inom kosmologin. Blev tidigt mycket berömd i Sovjetunionen för sina förmågor.

Tillbaka till Kosmologikas hemsida