Robert Herman

Födelseland: USA
Födelseår: 1914
Död år: 1997

Robert Herman föddes den 29:e augusti år 1914 i Bronx, New York, USA. Förutspådde bakgrundsstrålningens existens tillsammans med Ralph Alpher (1921- ) vid John Hopkins universitetet och oberoende av George Gamow (1904-1968) redan år 1948. Trots detta gick Nobelpriset till Arno Penzias (1933- ) och Robert Wilson (1936- ), som mest av en slump, gjorde den experimentella upptäckten år 1964. Jobbade de sista åren vid universitetet i Austin, Texas. Dog den 13:e februari år 1997.

Tillbaka till Kosmologikas hemsida