Sheldon Glashow

Födelseland: USA
Födelseår: 1932
Sheldon Glashow (Courtesy Nobelstiftelsen)

Sheldon Lee Glashow föddes den 5 december år 1932 i USA. Var barndomskamrat med Steven Weinberg (1933- ) där de båda bodde i New York-regionen. Fick 1979 års Nobelpris i fysik tillsammans med Abdus Salam (1926- ) och Steven Weinberg för "deras förenade modell av samspelet mellan svaga- och elektromagnetiska krafter samt deras förutsägelse av existensen av neutrala strömmar". Är en stor motståndare till supersträngsteorin.

Tillbaka till Kosmologikas hemsida