Jesse Douglas

Födelseland: USA
Födelseår: 1897
Död år: 1965

Jesse Douglas föddes i New York omkring år 1897. Han fick 1936 års fieldmedalj tillsammans med Lars Ahlfors (1907- ) ;det första priset som delades ut. Han var då verksam vid MIT. Dog år 1965.

Tillbaka till Kosmologikas hemsida