Hannes Alfvén

Födelseland: Sverige
Födelseår: 1908
Död år: 1995
Hannes Alfvén

Hannes Olof Gösta Alfvén föddes år 1908 i Sverige. Studerade i Uppsala. Flyttade till USA och Kalifornien år 1967. Fick ena halvan av 1970 års Nobelpris i fysik (Louis Néel fick andra hälften) för "grundläggande arbete och upptäckter inom magnetohydrodynamik med fruktfulla tillämpningar inom olika områden av plasmafysik". Motståndare till Big Bang teorin. Dog år 1995.

Tillbaka till Kosmologikas hemsida