Universums historia


Big Bang teorin är numera den befästa grundteorin för hur vårat Universum har skapats inte minst efter de framgångsrika resultaten gjorda med COBE. Den klassiska Big Bang teorin säger att Universum skapades i en mycket het explosionliknande händelse som fick Universum att börja expandera ifrån ett ännu okänt men mycket kompakt tillstånd för 13,7 miljarder år sedan. Ursmällen var mycket het och närmar man sig Planck-Wheeler tiden så närmar man sig också Planck-Wheeler temperaturen som är 1,4*1032 K. Rum, tid och materia skapades i ursmällen. Det är därför riktigare att säga att rummet expanderar och galaxerna följer med, än att galaxerna rusar fram genom rummet. Big Bang teorin utarbetades främst av ryssen Alexander Friedmann och den belgiske prästen Georges Lemaître samt holländaren Willem de Sitter tack vare Einsteins fältekvationer härledda ur hans allmänna relativitetsteori. Under en lång tid hade den en stark konkurrent i Steady State teorin som dock gick under delvis av forskningsresultat producerade av en av teorins skapare och främsta förespråkare, Fred Hoyle.

På de två bilderna nedan så illustreras Universums utveckling från Planck-Wheeler-tiden (10-43 s) fram tills i dag.

Universums historia
Universums utveckling från Big Bang till idag.

Universums tidiga historia
Förtydling av de första, och viktigaste ögonblicken i universums historia.

Tillbaka till Kosmologikas hemsida Nästa sida