Så bildas strukturer i UniversumInflationsteorier hjälper till att förklara hur materia så småningom klumpas ihop till stråk av galaxer genom faktumet att inflationen gick så snabbt i universums början att alla regioner strax efter den stora smällen inte han kommunicera med varandra och fördela energin eftersom ljusets övre gränshastighet inte räckte till. Detta har lett till att instabilitet på makroskopiska skalor och bubblor med lite materia i och mycket materia utanför.

Så småningom har materien klumpat ihop sig och skapat bubblor nästan utan materia inuti dem och områden mellan bubblorna med mycket materia.

Stora väggen
Den Stora Väggen.

Sloan Digital Survey har på ett väsentligt sätt förbättrat kännedomen om storskaliga strukturer i Universum.

Sloan Digital Survey Telescope

Copyright © www.kosmologika.net Materialet får skrivas ut och användas för personligt bruk. Användning i undervisningssyfte är ej tillåten utan vårt tillstånd - läs mer här: http://www.kosmologika.net/Copyright.html
Tillbaka till Kosmologikas hemsida Nästa sida