Åldersparadoxen

Ett stort problem just nu är att de flesta aktuella mätningarna av hubblekonstanten indikerar en ålder hos Universum som enligt de kosmologiska teorierna är mindre än åldern hos de äldsta stjärnorna enligt de aktuella astrofysikaliska lagarna, som dock är betydligt mer etablerade.

Tillbaka till Kosmologikas hemsida