Hemsidefilosofi

Denna informationskälla har som målsättning att sprida kunskap inom Sveriges gränser om några av de intressantaste områdena inom den moderna naturvetenskapen. Om du tillhör den skara av vetgiriga personer som fascineras av att naturen ser ut som den gör och som under en stjärnklar kväll helst tittar uppåt på konstellationerna och undrar vad som finns där ute i världsrymden och varför det är som det är så har du kanske kommit till rätt ställe på nätet.

Kosmologika försöker ge information främst till lekmän (och kvinnor) som söker mer information än vad de har fått genom t ex ett vetenskapligt TV-program och som helst vill göra det på svenska. Kosmologika försöker förklara på ett tydligt, men helst inte förenklat, sätt även om detta kan leda till att det tar längre tid att förstå hela sammanhanget. Målsättningen med detta är att stimulera läsaren till att försöka skaffa sig en djupare förståelse inom ämnet genom vidare studier. Kosmologika är ingen vetenskaplig avhandling. Därför finns inte fotnoter överallt varifrån informationen har hämtats i varje enskilt fall. Istället finns en sammanställning med intressant litteratur, varifrån informationen vanligtvis också är hämtad ifrån, i ett speciellt avsnitt på slutet av sektionsdelen.

På Kosmologika finns information om relativitetsteorin och dess troligtvis mest häpnadsväckande förutsägelse. Nämligen existensen av de svarta hålen ur vilka inget, inte ens ljus, kan komma ut med hjälp av de klassiska lagarna. Läsaren kan fördjupa ytliga kunskaper inom läran om Universums storskaliga natur - kosmologin. Jag är personligen mycket intresserad av varför vetenskapliga upptäckter görs och har därför försökt göra ett historiskt paradigm av informationen. Jag har dessutom konstruerat många biografier om vetenskapsmän. Är du intresserad av olika rymdfart så kan du läsa lite kortfattat om de flesta och finna länkar till mer specialicerade hemsidor som äntligen blir bättre och bättre representerade på nätet. Jag försöker även upprätthålla en enklare nyhetsservice om astronomi och rymdfart med de senaste nyheterna inom astronomi och fysik helst med en länk till ytterligare information.

Kom dock ihåg att informationen på dessa sidor är under ständig uppbyggnad och att högkvalitativ information tar lång tid att utveckla. Om du har kunskap och information som du skulle vilja dela med dig och som du tror skulle passa på dessa sidor så är du välkommen att höra av dig till mig. Tycker du att någon vetenskapsman/kvinna är oförskämt dåligt presenterad och du vet mer om denne/denna så tar jag gärna emot biografier (det tar lång tid att sammanställa biografier).

Tillbaka till Kosmologikas hemsida